balkanex logo
Baner

logoEkonomski fakultet u Banjoj Luci
Majke Jugovića 4 , 78000 Banja Luka

 

Naš Fakultet spada u red srednje generacije članica Univerziteta u Banjoj Luci. U vezi s tim, uslovno govoreći, sve njegove članice mogu se podijeliti u tri generacije, posmatrano po godištima nastanka pojedinih njegovih visokoškolskih organizacija.
U prvoj generaciji su oni fakulteti koji su osnovani znatno prije osnivanja Univerziteta. To su Tehnički fakultet (odnono Elektrotehnički i Tehnološki). Viša pedagoška škola i Viša ekonomsko-komercijalna škola.
Druga generacija su oni fakulteti koji su osnovani neposredno prije ili poslije osnivanja Univerziteta. Pored našeg Fakulteta, u toj su generaciji Pravni fakultet, Mašinski i Medicinski fakultet.
U trećoj generaciji su oni fakulteti koji su osnovani poslije 1991. godine, a takvih je preostalih 7 visokoškolskih organizacija: Filozofski fakultet, Šumarski fakultet, Poljoprivredni fakultet, Prirodno-matematički fakultet, Arhitektonsko-građevinski fakultet, Akademija umjetnosti i Fakultet za fizičku kulturu i sport.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex