balkanex logo
Baner

logoEkonomski fakultet u Brckom

Studentska 11, 76100 Brčko


Tri vijeća Skupštine opštine Brčko 23. septembra 1976. godine donijela su, jednoglasno, odluku da se u Brčkom osnuje Ekonomski fakultet koji je do 1992. godine radio u sastavu Univerziteta u Tuzli. 1992. godine u Tuzli se osniva Ekonomski fakultet, a Ekonomski fakultet u Brčkom nastavlja sa radom u okviru Univerziteta u Srpskom Sarajevu.

Na fakultetu je od 1976. pa sve do 1989. godine organizovan studij Poslovne ekonomije. Racionalizacijom obrazovanja u BiH 1988. godine, na Ekonomskom fakultetu u Brčkom je došlo do izmjena nastavnog plana i programa, i organizovanja ekonomskog studija pod nazivom Upravljanje poslovnim procesima - jedinog takvog usmjerenja u BiH. Školske 2000/01. godine na fakultetu su usvojeni novi nastavni planovi i programi, i organizovana je nastava na dva smjera osnovnih studija:

1. Računovodstvo i finansije
2. Menadžment

  • RAČ i FIN
  • MENADŽMENT
  • MEN i PRED POSLIJEDIP
  • MEN RAČ i REV POSLIJEDIP

RAČ I FIN

MEN

menadyment

menadžment računovodstvo i revizija

.

Uslovi za upis:

1. Upis kandidata vrši se na osnovu opšteg uspjeha postignutom u srednjem obrazovanju i uspjeha postignutom na odgovarajućem prijemnom ispitu.
 2. Kandidat bira 2 dva predmeta za kvalifikacioni ispit. Kandidat se može opredijeliti između sljedećih predmeta:
a) Matematika 
b) Informatika
c) Ekonomika preduzeća
d) Sociologija.
3. Prijavljivanje kandidata za prijemni ispit se vrši u skladu sa uslovima iz objavljenog Konkursa - posebno za junski i septembarski rok.
4. Kandidati koji steknu pravo na upis podnose sljedeća dokumenta:
- obrasce za upis,
-
indeks,
-
dvije fotografije formata 6x4 cm,
-
dokaz o uplati troškova upisa,
-
ljekarsko uvjerenje.

 

 

Kontakt

Studentska 11, 76100 Brčko, BiH
tel/fax: 049 234 931,
e-mail: sekretarijat@efbrcko.ba
Internet prezentacija: http://efbrcko.rs.ba

 

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex