balkanex logo
Baner

logoEkonomski fakultet - Univerzitet u istočnom Sarajevu

Alekse Šantića br. 3, 71420 PaleEkonomski fakultet u Istočnom Sarajevu obrazuje diplomirane ekonomiste u skladu sa savremenim i očekivanim zahtjevima u školovanju ove vrste kadrova. Približno isti značaj dat je predmetima kojima se stiču znanja o opštoj ekonomskoj teoriji, nacionalnoj privredi i makroekonomskoj politici i predmetima kojima se stiču znanja iz područija poslovne ekonomije. Pored toga, kroz pet predmeta studenti se osposobljavaju za kvantitativnu analizu ekonomskih pojava i korišćenje savremenih računarskih sistema. Veliki značaj dat je i izučavanju stranih jezika.

Na dodiplomskom studiju možete se opredeliti za sledeće smjerove:

1. Ekonomija i biznis
2. Ekonomija javnog sektora
3. Finansije i bankarstvo
4. Osiguranje i aktuarstvo
5. Turizam


  • EKON i BIZ
  • EKON JAV SEK
  • FIN i BAN
  • OSI i AKT
  • TUR

ekonomija i biznis

ekonomija javnog sektora

finansije i bankarstvo

osiguranje i aktuarsktvo

TURIZAM

.
Fakultet trenutno organizuje magistarske postdiplomske studije na kursevima: poslovne finansije i bankarstvo, menadžment , računovodstvo i revizija, osiguranje, marketing i bankarstvo. Više informacija o postdiplomskom studiju pogledjate ovde: PDS Nastavni plan (pdf)

zgradaDiplomirani studenti koji završe studije po aktuelnom nastavnom planu osposobljeni su da se uspješno bave makroekonomskim problemima, problemima preduzeća, finansijskih institucija, trgovine, turizma, ... u tržišnim uslovima, kao i da nastave dalje stručno ili naučno usavršavae. Poslovi sa kojima će se oni baviti u okviru svoje struke brojni su u preduzećima, državnoj upravi, bankama, prosvjeti i raznim organizacijama.

 

 

Kontakt

Alekse Šantića br. 3, 71420 Pale, Republika Srpska, BiH
tel/fax: 057 226 651, 057 226-187
e-mail: dekanat@ekofis.org
Internet prezentacija: http://www.ekofis.org

 

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex