balkanex logo
Baner

logoUniverzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru - Ekonomski fakultet Mostar

USRC "Midhat Hujdur-Hujka", 88000 Mostar


Ekonomski fakultet
kao pravni prednik Fakulteta za poslovni menadžment je proistekao iz Odjeljenja sarajevskog Ekonomskog fakulteta koje je u Mostaru osnovano 1971. godine. Odjeljenje prerasta u fakultet kao samostalna visokoškolska organizacija u 1976. godini. Zgrada Fakulteta (u kojoj se odvijao i njegov rad kao odjeljenja) je u periodu od 1971-93. godine bila smještena u ulici Blagoja Parovića b.b.

U 1993. godini Fakultet je bio prisiljen napustiti korišteni prostor ostajući pri tomu bez kompletne opreme. Od 1996. godine Fakultet zajedno sa ostalim članicama Univerziteta "Džemal Bijedić" koristi objekte ranijeg Sjevernog logora.

Na Fakultetu je organizovan dodiplomski studij, te diplomski i postdiplomski studij.

1. Dodiplomski studij - smjerovi:
- Finansijsko računovodstveni
- Preduzetništvo i menadžment

2. Diplomski studij - smjerovi:
- Bnakarsko-finansijski menadžment
- Menadžment malih i srednjih preduzeća
- Poslovne studije
- Računovodstvo i revizija

3. Postdiplomski studij:
- Menadžment finansijskih djelatnosti

  • FIN RAČ
  • PREDiMEN
  • DIPLOMSKI STUDIJ
  • DIPLOMSKI STUDIJ
  • POSTDIPLOMSKI STUDIJ

FINANSIJSKO RAČUNOVODSTVENI

PREDUZETNIŠTVO I MENADŽMENT

BANKARSKO-FINANSIJSKI MENADŽMENT MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA

POSLOVNE STUDIJE RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA

MENADŽMENT FINANSIJSKIH DJELATNOSTI

.

UPIS

zgradaPravo upisa na Fakultet imaju svi srednjoškolci sa završenim IV stepenom obrazovanja
, državljani BiH, strani državljani i lica sa završenim srednjm obrazovanjem u inostranstvu (sa nostrificiranom dilpomom).

Prijave za upis se vrše na osnovu konkursa koji se objavljuje u dnevnoj štampi i na oglasnoj ploči Fakulteta/krajem juna.

Ukoliko se javi više kandidata, od broja koji se traži, rangiranje se vrši prema Odluci o zajedničkim osnovama i mjerilima za utvrđivanje redosljeda za prijem kandidata za upis u prvu godinu studija na visokoškolske ustanove Univerziteta u F BiH.

 

Kontakt

USRC "Midhat Hujdur-Hujka", 88000 Mostar, BiH
tel/fax: 036/ 514-910, 514-912,
Internet prezentacija: http://www.fpm.ba

 


 


 

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex