balkanex logo
Baner

Ekonomski fakultet - Sveučilište u Mostarulogo

Matice hrvatske bb, 88000 Mostar

Ekonomski fakultet Sveučilišta u Mostaru počeo je s radom 1971. godine kao Odjeljenje Ekonomskog fakulteta Sarajevo, a od 1976. godine do danas ustrojen je kao samostalan fakultet. Fakultet je javno visoko učilište u sastavu Sveučilišta u Mostaru, koje ustrojava i izvodi sveučilišne studije, znanstveni i visokostručni rad u znanstvenom i obrazovnom području ekonomije.

Na preddiplomskom i diplomskom studiju možete se opredjeliti za jedan od sledjećih smjerova:

1. Računovodstvo i finansije
2. Marketing
3. Menadžment
4. Poslovna informatika

  • RAČ i FIN
  • MARKETING
  • MENADŽMENT
  • POS INFO
  • MASTERI
  • MASTERI

računovodstvo i finansije

marketing

menadžment

poslovna informatika

računovodstvo i finansije marketing

MENAdžment poslovna informatika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


zgradaSVEUČILIŠNI POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJI:
a) POSLIJEDIPLOMSKI DOKTORSKI STUDIJI
KOJI TRAJU TRI GODINE
b) POSLIJEDIPLOMSKI SPECIJALISTIČKI STUDIJI
KOJI TRAJU OD JEDNU DO DVIJE GODINE

Sukladno procesu transformiranja visokog školstvaprema načelima Bolonjske deklaracije, kako uBosni i Hercegovini, tako i u Republici Hrvatskoj,Fakultet je od akademske 2005./2006. godine usvojio novi nastavni plan i program.

 

UVJETI UPISA

Učenici koji završe srednju četverogodišnju školu i koji se odluče za studij ekonomije, trebaju sačekati natječaj o upisu. Natječaj se objavljuje u svibnju svake godine. U njemu su naznačeni rokovi do kada se primaju prijave i kada se održava razredbeni (kvalifikacijski) ispit. Taj ispit polažu svi prijavljeni kandidati, a polaže se iz:
1. hrvatskog jezika
2. matematike
3. informatike
Maksimalan broj bodova koji se mogu osvojiti na ispitu je 90 (po 30 bodova za svaki predmet). Upisnu rang listu sačinjavaju pristupnici s više od 50% osvojenih bodova na razredbenom ispitu (najmanje 45). Ako se kvalificira više pristupnika od upisne kvote, bodovi osvojeni na testu uvećavaju se prema ukupnom uspjehu u srednjoj školi i ocjenama iz predmeta: hrvatski jezik, matematika i informatika. Tako se formira konačna lista pristupnika.Kontakt

Matice hrvatske bb, 88000 Mostar, BiH
tel/fax: ++387 36 355 100, 355 107
e-mail: mail@ef.sve-mo.ba
Internet prezentacija: www.sve-mo.ba/ef


TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex