balkanex logo
Baner

Ekonomski fakultet - Univerzitet u Sarajevulogo

Trg oslobođenja – Alija Izetbegović 1,71 000 Sarajevo


Ekonomski fakultet u Sarajevu osnovan je 1952. godine. U prvu generaciju upisano je 105 redovnih i 129 vanrednih studenata. Na Fakultetu je do 30. 11. 2006. godine diplomiralo 13.776 studenata na četverogodišnjem studiju. Trogodišnji studij završilo je 493 studenta, a dvogodišnji 2.878 studenata. Naučni stepen magistra steklo je 457 kandidata i odbranjeno je 177 doktorskih disertacija.

Studiranje na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu omgućava Vam sticanje znanja u tri ciklusa.
I (prvi) ciklus studija koncipiran je u tri paralelna programa, u trajanju od 3 godine:

 1. Akademski program, sa odsjecima:
  A). Ekonomija - Nakon zajedničkih predmeta, obaveznih predmeta odsjeka, student bi imao priliku da bira jedan od slijedećih smjerova:
  - Međunarodna ekonomija
  - Evropske integracije
  - Kvantitativna ekonomska analiza
  - Makrofinansijski menadžment

  B). Menadžment - Na ovom studiju predviđeni su slijedeći smjerovi:
  - Bankarstvo i osiguranje
  - Finansijski menadžment
  - Makroekonomski menadžment
  - Marketing menadžment
  - Menadžment i informacione tehnologije
  - Menadžment i organizacija
  - Računovodstvo i revizija

 2. Praksi orijentiran program: Visoka poslovna škola. Na ovom studiju predviđeni su slijedeći smjerovi:
  - Industrija bankarstva i osiguranja
  - Marketing
  - Menadžment i organizacija
  - Preduzetništvo i ekonomika poslovanja
  - Računovodstvo i revizija
  - Razvoj poslovnih informacionih sistema
  - Turizam

 3. Međunarodni studij u saradnji sa Griffith College Dublin (dalje GCD): Sarajevo Business School


II (drugi) ciklus studija – Master studij je organiziran kroz sljedeće oblike:

 1. Master studij, sa odsjecima: Ekonomija (Makrofinansijski menadžment) i Menadžment (Bankarstvo i osiguranje, Marketing, finansijski menadžment)
 2. Master of Business Administration (MBA) sa Griffith College Dublin nakon kojeg student dobija dualnu diplomu; Univerziteta u Sarajevu i Griffth College-a iz Dablina, Irska
 3. Zajednički master sudiji u suradnji sa Ekonomskim fakultetom u Zagrebu sa slijedećim smjerovima: Korporativno upravljanje, Računovodstvo i porezi, Finansijsko izvještavanje i revizija, Upravljanje kvalitetom u obrazovanju, Upravljanje kvalitetom u zdravstvu, Strateški informatički menadžment
 4. Zajednički master studij sa Fakultetom političkih nauka u Sarajevu iz oblasti Menadžmenta u razvoju lokalnih zajednica
 5. Zajednički master studij sa Ekonomskim fakultetom u Ljubljani iz oblasti Ekonomije i upravljanja javnim sektorom i ekonomije okoliša

III (treći) ciklus studija - doktorski studij se izvodi sa Ekonomskim fakultetima iz Beča i Ljubljane, a predviđena su dva doktorska programa:

 1. PhD - Doctor of Philosophy Program (Economics, Management/Business)  – akademski i istraživački orijentiran studij u trajanju od 3 godine, sa 180 ECTS poena.
 2. DBA – Doctor in Business Administration  (Executive Doctorate ili “profesionalni doktorat”) - praksi orijentiran doktorski program, part-time, također u trajanju od 3 godine i 180 ECTS kreditnih poena.


zgradaPRIJEMNI ISPIT

Odsjek Ekonomija, Odsjek Menadžment i Odsjek Visoka poslovna škola

Kandidati koji apliciraju za studij Odsjeka Ekonomija, Odsjeka Menadžment (redovan i redovan samofinansirajući studij) pristupaju ulaznom testu iz Engleskog jezika i polažu prijemni ispit iz:
1. Maternjeg jezika
2. Matematike.

Kandidati koji apliciraju za studij Odsjeka Visoka poslovna škola (redovan samofinansirajući studij) pristupaju ulaznom testu iz Engleskog jezika i polažu prijemni ispit iz Maternjeg jezika.

 

 

Kontakt

Trg oslobođenja – Alija Izetbegović 1,71 000 Sarajevo, BiH
tel/fax: ++387 33 275 900
e-mail: dekan@efsa.unsa.ba
Internet prezentacija: http://www.efsa.unsa.ba

 

 

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex