balkanex logo
Baner

logo slobomirFakultet za ekonomiju i menadžment
Univerzitet Slobomir P

Pavlovića put bb, 76300 Slobomir

 
          

 

Uslovi u kojima se odvija nastava čine ovaj univerzitet posebnim. Studentima su na raspolaganju moderno opremljene učionice sa svim potrebnim učilima, restorani, sale sa internet konekcijom, biblioteka i dr. Realizovan je i projekat virtuelno-elektoronskog objedinjavanja obrazovnih centara Slobomira i Doboja.

zgradaOd samog početka Univerzitet radi po principima Bolonjske deklaracije; svi predmeti su jednosemestralni, ispiti se polažu parcijalno putem testova i drugih načina provjere znanja.

Primena evropskog sistema transfera kredita (ECTS), tj. bodovnog sistema, našim studentima omogućava eventualni prelazak na druge visokoškolske ustanove bilo gdJe u Evropi, ali i dolazak inostranih studenata na naš Univerzitet.

Studijski program je kreiran prema zahtjevima Bolonjske deklaracije i kao takav ima za ciljhol da obrazuje studente za sticanje kompetencija iz oblasti ekonomije, menadžmenta, marketinga, finansija, za obavljanje poslova u privatnim i javnim preduzećima, bankama, osiguravajućim kućama, vladinim agencijama, organima lokalne uprave, visokoškolskim i naučnim, kao i drugim organizacijama, te kao samostalnih stručnjaka iz područja poslovne ekonomije i menadžmenta. Studentima se pored obaveznih predmeta nudi i lista izbornih predmeta, grupisanih u opcione grupe predmeta gdje im se omogućava da, u skladu sa ličnim aspiracijama, izaberu predmete od posebnog inetersa za izučavanje.

Studenti, pri upisu, mogu da se odluče između trogodišnjih ili četverogodišnjih dodiplomskih studija, studija prvog ciklusa, gdje po završetku stiču zvanje diplomirani ekonomista menadžmenta odnosno diplomiranog ekonomiste.

U zavisnosti od broja osvojenih ECTS bodova na dodiplomskim studijama, studenti mogu da upišu studij drugog ciklusa, postdiplomski master studij, u trajanju od dvije godine (ukoliko su završili trogodišnji dodiplomski studij i osvojili 180 ECTS) ili u trajanju od jedne godine (ukoliko su završili četverogodišnji dodiplomski studij i osvojili 240 ECTS). Po završetku Master studije stiče se zvanje Magistar ekonomije.

režim studiranja

 

NA OVOM LINKU MOŽETE VIDETI STUDIJSKI PROGRAM

 

zgrada fem slobomirPrijemni ispit na Fakultetu za ekonomiju i menadžment se sastoji od 20 pitanja, gdje svako pitanje nosi tri (3) boda - ukupno 60 bodova. Preostalih 40 bodova se odnosi na uspjeh u srednjoj školi. Osvojeni broj bodova na prijemnom ispitu se pridodaje bodovima osvojenima na osnovu uspjeha u srednjoj školi i formira se rang lista kandidata. Ovde možete preuzeti listu od 100 pitanja od kojih će se 20 pojaviti na prijemnom ispitu. Kod svakog pitanja obilježen je tačan odgovor. 

Pristup visokom obrazovanju imaju sva lica koja su završila četvorogodišnju srednju školu u zemlji i inostranstvu. Kandidati koji su završili srednju školu u inostranstvu dužni su izvršiti priznavanje diplome u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske. Za prijavu kandidata za upis na fakultet potreba su slijedeća orginalna dokumeta:

  • izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od 6 mjeseci),
  • svjedočanstvo sva četiri razreda srednje škole,
  • diploma srednje škole,
  • uvjerenje o državljanstvu.

 

Kontakt

Adresa:
Slobomir P Univerzitet PF 70 Pavlovića put bb
76300 Slobomir
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

TEL:+ 387(53)209-621
FAX:+ 387(53)209-622

Adresa:
Slobomir P Univerzitet Odjeljenje u Doboju Svetog Save 1
74000 Doboj
 Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Web adresa:www.fem.spu.ba

E-mail adresa: fem@spu.ba

 

 

 

 

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex