balkanex logo
Baner

logo travnikFakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju
Aleja Konzula 5, Travnik

 

 

Fakultet za menadžment i turizam u Travniku jedan je od prvih privatnih fakulteta specijaliziranih za menadžment i turizam i BIH. Menadžment i turizam kao afirmisane naučne discipline u svijetu i kod nas imaju već provjereno značajno mjesto u savremenim razvojnim procesima.

kongres u TravnikuInterdisciplinarni program studija je zasnovan na principima Bolonjskog procesa -  I i II ciklusa studija. U okviru Fakulteta formiran je Institut koji se bavi stručnim i naučnim istraživačkim radom intenzivno saradjujući sa privrednim subjektima iz regiona i drugim naučnim institucijama.

Fakultet je članica Univerziteta u Travniku u čijem sastavu se nalaze još pet fakulteta. Studiranjem na Fakultetu studenti stiču nova znanja, uspješno ih implementiraju u praksi i doprinose ukupnom razvoju akademske zajednice koja svojim djelovanjem struktuira i utiče na razvoj savremenih tehnoloških tendencija.

 

 • Opći
 • Bank
 • Turizam
 • MASTER
 • MASTER
 • MASTER

osnovne studije travnik

 

bankarstvo

 

turizam travnik

 

 

master studije

 

master travnik

 

 

 

master studije u travniku

 

.

Pravo upisa imaju svi kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem, ili višim obrazovanjem ukoliko -žele da nastave studij. Kandidati koji su prethodno obrazovanje stekli u inostranstvu i posjeduju inozemne diplome moraju izvršiti nostrifikaciju istih u nadležnim ustanovama.

Dokumentacija potrebna za upis:

 

 1. Diploma o završenoj srednjoj školi
 2. Svjedodžbe o završenim razredima srednje škole
 3. Izvod iz matične knjige rođenih (ne stariji od šest mjeseci)
 4. Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
 5. Dvije fotografije za Index dimenzija 4x6 cm
 6. Uvjerenje o položenim ispitima (za prepis sa drugih fakulteta)
 7. Diplomu o završenoj višoj školi (za nastavak školovanja)
 8. Dokaz o uplaćenim troškovima studija (uz dogovor sa Upravom fakulteta)

Na postdiplomski/master studij mogu se upisati svi kandidati koji su završili dodiplomski studij u četvorogodišnjem ili trogodišnjem trajanju.  U skladu s tim, postdiplomski studij traje jednu godinu (dva semestra) , odnosno dvije godine ( četiri semestra).

 

Kontakt

Aleja Konzula 5, 72270 Travnik
tel. 030-541-061
email: rasim.dacic@fmt.ba
web: http://www.fmt.ba/


 

 

 

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex