balkanex logo
Baner

logoFakulteti Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini

Mije Keroševica Guje 3, 75000 Tuzla, Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo, Skendera Kulenovića 93, 78000 Banja Luka, Dubrovačka 67, 88000 Mostar

Američki univerzitet u Bosni i Hercegovni (AUBiH) je multietnički, karijerno orjentisan univerzitet, jedini koji djeluje na cijelom prostoru Bosne i Hercegovine. Nastava na AUBiH-u je bazirana na američkom liberalnom načinu obrazovanja sa dodiplomskim, postdiplomskim i doktorskim studijima koje su usklađene sa Bolonjskim principima. AUBiH je osnovan 2005. godine u partnerstvu sa State University of New York Canton (SUNY) i nudi specijalizirane programe locirane u Sarajevu, Banja Luci, Mostaru i Tuzli. AUBiH se zasniva na američkom sistemu obrazovanja, a nastavni planovi i programi i pravila studiranja, su usklađeni sa SUNY-em.

Univerzitet AUBIH čine tri fakulteta:
1. Fakultet međunarodnih finansija i bankarstva (FMFB)
2. Fakultet digitalne ekonomije i informacionih tehnologija (FDEIT)
3. Fakultet međunarodnog prava i diplomatije

Fakultet međunarodnih finansija i bankarstva

Fakultet međunarodnih finansija i bankarstva (FMFB) priprema studente za funkcioniranje u praktičnom profesionalnom okruženju. Nastavni plan i program je osmišljen tako da vas uči kako razmišljati kritički, kako rješavati složene zadatke, kako vježbati prosuđivanje i efikasno komunicirati, te kako se prilagoditi promjenama odnosno kvalitetima koji se danas, u potrazi za poslom, smatraju konkurentnim.

Na FMFB-u možete steći znanja na tri odsjeka prijediplomskih studija:

1. Finansije
2. Bankarstvo
3. Osiguranje i menadžment rizika

  • FINANSIJE
  • BANKARSTVO
  • OSIGURANJE I MENADŽMENT RIZIKA

FINANSIJE

bankarstvo

osiguranje i menadžment rizika

.


Fakultet digitalne ekonomije i informacionih tehnologija

Široka upotreba računara i digitalne tehnologije transformirala je život u 21. st.. Računarstvo i telekomunikacije sada imaju vrlo važno mjesto u nauci, medicini, inžinjeringu i trgovini, a predstavljaju i ključnu funkciju u konkurentskoj poziciji gotovo svake organizacije. Student koji diplomira na Fakultetu digitalne ekonomije i informacionih tehnologija (FDEIT), usvaja sposobnosti neophodne za efikasan rad na današnjem tržištu rada u kojem se tehnologija mijenja velikom brzinom, a kompanije se moraju uvijek iznova prilagođavati.

Na FDEIT-u možete steći znanja na odsjeku prijediplomskih studija - Digitalna ekonomija I informacione tehnologije.

  • DIGITALNA EKONOMIJA I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

DIGITALNA EKONOMIJA I INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

.

AUBiH trenutno upisuje studente na tri svoja kampusa (Tuzla, Sarajevo i Banja Luka), na kojima Univerzitet promice ideje americkog humanistickog obrazovanja, pritom ohrabrujuci slobodnu razmjenu ideja i promicuci otvorenu interakciju unutar svog raznolikog studentskog tijela.

AUBIH mogu upisati kandidati koji imaju završenu četverogodišnju srednju školu ili međunarodnu bakalaureat diplomu. Kandidati pristupaju provjeri opštih sposobnosti i znanja iz:
1. Matematike
2. Engleskog jezika (na prijemnom ispitu).

 

Kontakt

Mije Keroševica Guje 3, 75000 Tuzla, Fra Anđela Zvizdovića 1, 71000 Sarajevo,
Skendera Kulenovića 93, 78000 Banja Luka, Dubrovačka 67, 88000 Mostar , BiH
tel/fax: + 387 (0)35 321 050, + 387 (0)33 296 415, + 387 (0)51 233 500, + 387 (0)36 921 111
e-mail: contact@aubih.edu.ba
Internet prezentacija http://www.aubih.edu.ba


TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex