balkanex logo
Baner

logo barFakultet za poslovni menadžment u Baru
ul. Maršala Tita br.7

 

Fakultet za poslovni menadžment u Baru osnovan je kao samostalna visokoobrazovna ustanova dana 21. marta 2005. godine kada je zaključen Ugovor o osnivanju.
Fakultet je počeo sa realizacijom studijskih programa 19. septembra 2005.godine.
Podršku osnivanju Fakulteta dali su: Opština Bar, Luka Bar, Barska plovidba, javna preduzeća, državni organi, privredna društva, agencije, preduzetnici, osiguravajuće kompanije i mnogi drugi subjekti.

Na fakultetu su kao osnovne nastavno-naučne i istraživačke jedinice osnovane katedre, i to:

▪   Katedra za društvene i pravno-ekonomske nauke,

▪   Katedra za inženjersko-tehnološke i informatičke nauke,

▪   Katedra za menadžersko-marketinške i finansijske nauke.

 

  • MEN U FINANSIJSKOM POSLOVANJU
  • CARINA, ŠPEDICIJA, OSIGURANJE
  • SPECIJALISTIČKE

osnovne studije

 

 

 

 

osnovne studije bar

 

specijalistickespecijalisticke bar

specijalisticke predmetispecijalisticke fpm

 

 

 

.

bar fpmPrvobitno Fakultet je akreditovan i licenciran za četiri studijska programa, i to: Menadžment u carini, špediciji i osiguranju; Menadžment u finansijskom poslovanju; Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti;Menadžment u poslovnoj informatici. Tokom 2006.godine, Fakultet je akreditovan i licenciran za još dva studijska programa: Poslovno-pravni engleski jezik i Poslovna psihologija. Na iskazano interesovanje studenata koji su na Fakultetu završili osnovne akademske studije, kao i zbog interesovanja studenata koji su studije završili na drugim ustanovama visokog obrazovanja u Crnoj Gori i susjednim državama, izvršena je akreditacija i licenciranje postdiplomskih specijalističkih studija ( 3 + 1 ) na tri studijska programa: Menadžment u carini, špediciji i osiguranju; Menadžment u finansijskom poslovanju, i Menadžment u poslovno-civilnoj bezbjednosti, segmentiranih u više podspecijalnosti.

Do sada je na Fakulet upisano preko 2200 studenata, a od osnivanja diplomiralo je preko 370 studenata.

 

Kontakt

Bar, ul. Maršala Tita br.7
Tel. 030/312 - 233
E-mail: fpm@t-com.me
Web-site: www.fpm.me

 

 

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex