balkanex logo
Baner

Fakultet za menadžment Herceg Novi

Hotel Metalurg, Norveška 2, Herceg Novi, Igalo, 85340

Fakultet za menadžment u Herceg Novom počeo je sa radom školske 2009/2010 g. i upisom u I godinu studija. Po završenim trogodišnjim studijama student stiče visoko obrazovanje i diplomu akademskih osnovnih studija menadžmenta kao i Dodatak diplomi (Supplement Diploma).

U okviru programa Fakulteta za menadžment, tj. osnovnih akademskih studija postoje četiri smjera:

  • Turizam i hotelijerstvo
  • Finansije, računovodstvo i bankarstvo
  • Porezi, cariname i osiguranje
  • Poslovna informatika i elektronski biznis

Savremeni nastavni planovi i programi su bazirani na dosljednoj primjeni Bolonjske deklaracije, odn. ECTS sistema (European Credit Transfer System). Ukupan broj ECTS bodova po semestru je 30, po godini 60, odnosno, za tri godine studija 180. Predmeti su jednosemestralni.

U tabeli ispod možete pogledati prve dve godine osnovnih studija (predmete):

osnovne studije

 

Školarina

Školarina za studijsku godinu iznosi 1.450 €.

Uslovi plaćanja:
- prilikom upisa 20%, a ostalih 80% u 10 jednakih mjesečnih rata na tekući račun fakulteta,
- studenti koji uplate cjelokupnu školarinu prilikom upisa imaju popust 10%
- plaćanje može biti i putem kredita banaka, sa kojima Fakultet ima ugovore, sa rokom otplate od 12 mjeseci.


UPIS

Na konkurs se mogu prijaviti lica koja imaju završenu srednju školu. Upis studenata se vrši na osnovu rang liste kandidata. Rang lista se formira na osnovu rezultata postignutih u toku srednjeg obrazovanja i na završnom maturskom ispitu. Lice koje nema odgovarajuće srednje obrazovanje dužno je da položi diferencijalni ispit.Kontakt

Hotel Metalurg, Norveška 2, Herceg Novi, Igalo, 85340,Crna Gora
tel/fax: 031/332-900, 067/382-542.
e-mail: fm-hn@t-com.me
Internet prezentacija: www.fm-hn.com

 

 


 

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex