balkanex logo
Baner

logoEkonomski fakultet podgorica
Jovana Tomaševića 37, 81000 Podgorica

Ekonomski fakultet je ustanova koja obezbjeđuje visokostručne kadrove ekonomske struke na prostoru Crne Gore. Ekonomski fakultet ima 2200 studenata i 60 stalno zaposlenih nastavnika, asistenata i saradnika, od toga sa akademskim stepenom doktora 29, a sa akademskim stepenom magistra 20. U funkciji gostujućih profesora, na Fakultetu se permanentno angažuje i veliki broj predavača, sa univerziteta iz zemlje i inostranstva.


Na Ekonomskom fakultetu možete se opredeliti za jedan od smerova:

- Preduzetništvo i biznis
- Finansije
- Međunarodni biznis
- Marketing
- Menadžment
- Kvantitativna ekonomija
- Poslovni informacioni sistemi
- Ekonomija javnog sektora
- Računovodstvo


 • PIB
 • FIN
 • Međunar. Biz.
 • MAR
 • MEN
 • Kvantit. Ek.
 • PosIovni IS
 • Javni Sektor
 • RAČ
 • MASTERI
 • MASTERI
 • MASTERI
 • MASTERI
preduzetništvo i biznis
finansije
međunarodni biznis
marketing
menadžment
kvantitativna ekonomija
poslovni informacioni sistemi
ekonomija javnog sektora
računovodstvo

aktuarstvoekonomija javnog sekevropska ekonomska integracija

finansije i bankarstvo kvantitativna ekonomijamarketing i biznis
menadžment biznisa međunarodna ekonomijamenadžment informacionih sistema
međunarodni marketingorganizacijski menadžmentrevizija i računovodstvo
.

studenti podgoriceUkoliko već radite ili želite da radite za vrijeme studija, pruža Vam se prilika da jednostavno i fleksibilno uskladite studiranje sa poslom. Korišćenjem savremene informaciono-komunikacione tehnologije imaćete priliku da studirate po nastavnom planu i programu koji je identičan sa onim za studije koje se neposredno izvode na Fakultetu, a da pri tome ne morate svakodnevno boraviti u našim prostorijama.

Kolokvijumi i ispiti će biti organizovani u redovnim terminima i održavaće se isključivo u prostorijama Fakulteta. Ipak, nijesu to jedini termini kada će vrata Ekonomskog fakulteta Podgorica biti otvorena za Vas! Imaćete priliku da upoznate nastavni kadar koji će izvoditi nastavu, a komunikacija sa profesorima i saradnicima će se obavljati ili lično ili putem Distance Learning Sistema (u zavisnosti od Vaših afiniteta) u predviđenim terminima.

Promotivni film za Ekonomski fakultet Podgorica za skolsku godinu 2009/2010. BUDITE MEDJU NAJBOLJIMA!

 

Dodatne informacije

amfiteatar podgoricaNastava na Fakultetu se izvodi kroz osam semestara i to u obliku predavanja, seminara, vježbi, konsultacija i laboratorija. Kvalitet i kontinuitet rada studenata obezbjeđuje se permanentnom provjerom znanja u toku nastave (kroz testove, kolokvijume i seminarske radove), korišćenjem savremene informacione i video tehnike, stručme literature i drugog pomoćnog materijala.
Organizaciju studentskog života na Fakultetu, u najvećoj mjeri koordiniraju i usmjeravaju brojne studentske organizacije, među kojima se naročito ističu Savez studenata, AIESEC, Klub preduzetnika, Društvo studenata Podgorice, Crnogorsko društvo studenata, studentska alternativa i Studentski debatni klub.

 

Kontakt


Jovana Tomaševića 37, 81000 Podgorica
Tel: +382 20 241 138, +382 20 241 757
E-mail: ekonomija@ac.me
Internet prezentacija: www.ekonomija.co.me

maap ekonomski u podgorici

 

 

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex