balkanex logo
Baner

logo fps pgFakultet za poslovne studije u Podgorici
(Mediteran Univerzitet)

Serdara Jola Piletića bb, PC - „Palada“, 81 000 Podgorica

Fakultet za poslovne studije „Montenegro Business School“ prvi je fakultet u Crnoj Gori koji školuje buduće poslovne ljude iz oblasti marketinga i poslovnih finansija.
Naša misija je da budemo uticajni, vođeni istraživanjem, multidisciplinarni i profesionalni poslovni fakultet koja se bavi vrhunskim istraživanjem i predavanjima prepoznatljivim u okruženju. Omogućavamo studentima sa različitim srednjoškolskim obrazovanjima da prepoznaju i dostignu svoj puni potencijal u dinamičnom i stimulativnom okruženju. 

zgradaSvi studijski programi baziraju se na odredbama Bolonjske deklaracije i normative i standarde Evropskog sistema transfera kredita (ECTS). Prednost ovakvog načina studiranja je u trogodišnjem akademskom studiju tokom kojeg su studenti osposobljavaju za marketing ili finansijske menadžere. Za razliku od primijenjenih studija, naše akademske studije omogućavaju nastavak procesa obrazovanja sve do sticanja akademskog stepena doktora nauka.

Specijalistički studij uveden je 2008/2009. godine a Magistarski studij 2009/2010. godine i oba prate studijske programime sa osnovnih studija. Na magistarskim studijama na smjeru Marketing menadžment studenti biraju jedan od dva podsmjera: Marketing usluga i Poslovni marketing, odnosno na smjeru Finansijski menadžment jedan od tri podsmjera: Menadžment investicija, Bankarski menadžment i Menadžment rizika.

*** osnovne studije: predmeti su na prve dve godine isti a onda se bira neki od sledećih modula:

  • BIO
  • MEĐ MARKET
  • ODNOSI S J. (PR)
  • RAČUN.
  • MALI BIZ.
  • MASTERI
  • SPEC STUDIJE

bankarstvo i osiguranje

 

osnovne studije fps podgorica

 

odnosi s javnošću

 


računovodstvo fps me

mali biznis

maste fps podgoricamaster podgorica fps

 

specijalističke studije na fakultetu za poslovne studije u podgoricispec studije fps pg

 

.

Fakultet godišnje upisuje oko 200 studenata, a trenutno na Fakultetu studira oko 600 studenata na osnovnim, 45 na specijalističkim studijama i 9 na magistarskim studijama. U cilju afirmacije takmičarskog duha među studentima i postizanja što kvalitetnijeg nivoa profesionalnog znanja, Fakultet svojim najboljim studentima druge i treće godine studija plaća školarinu. Faklutet, takođe, plaća punu školarinu srednjoškolcima sa diplomom Luča A, a polovinu školarine upisanim srednjoškolcima sa Lučom B na prvoj godini studija.

amfiteatarFakultet je u programu MSDNAA (Microsoft Developer Network Academic Alliance) i po osnovu ovog članstva studenti su u mogućnosti da besplatno koriste softverske pakete kompanije Microsoft.

Osnovne studije na akademskim studijskim programima za sticanje diplome akademskih osnovnih studija traju najmanje tri studijske godine, odnosno najmanje 180 ECTS kredita, ili do broja kredita predviđenog za upisani studijski program.
Osnovne studije na primijenjenim studijskim programima za sticanje diplome osnovnih studija traju tri studijske godine, odnosno 180 ECTS kredita.

Studijska godina organizuje se u dva semestra: zimski i Ijetnji.
Početak i trajanje semestra utvrđuje Senat Univerziteta.
Nastava u zimskom semestru počinje u septembru i završava se u decembru tekuće godine.
Nastava u ljetnjem semestru počinje u fabruaru i završava se u maju tekuće godine.
Realizacija studijskog programa u jednom semestru traje 16 nedjelja, od kojih je posljednja nedjelja predviđena za završni ispit.
U januaru i junu organizuju se popravni ispiti.

 

Univerzitet Mediteran u Crnoj gori. Dio univerziteteta je fakultet za poslovne studije u Podgorici. Ovo je promotivni video fakulteta, u kojem su nabrojani muduli koji se drže na ovom fakultetu.

 

učionica fps podgoricaUPIS

Upis studenata u prvu godinu studija vrši se na osnovu javnog konkursa Univerziteta za sve studijske programe.

Konkurs se objavljuje u dnevnom listu koji izlazi u Crnoj Gori i na WEB-u Univerziteta.

Kandidat za upis dužan je podnijeti prijavu i priložiti sljedeća dokumenta:

  • Originalna svjedočanstva o završenim razredima srednjeg obrazovanja,
  • Original diplomu o položenom maturskom, odnosno završnom ispitu,
  • Izvod iz matične knjige rođenih i diplomu “Luča” ili ekvivalentnu diplomu.

Pravo prijave na konkurs za upis imaju kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem.

Upis studenata vrši se na konkurentskoj osnovi, u skladu sa rezultatima postignutim na završetku i tokom srednjeg obrazovanja, nakon sprovedenog postupka rangiranja.
Za upis na određeni studijski program kandidati su dužni da polože i prijemne ispite, koji su kao dodatni uslovi za upis utvrđeni ovim pravilnikom.

 

Kontakt

Serdara Jola Piletića bb
PC - „Palada“, 81 000 Podgorica
Tel: 020 208 160
Telefaks: 020 208 145
E-mail: ssluzbambs@unimediteran.net
Web: fps.unimediteran.net

 

 

 

 

 

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex