balkanex logo
Baner

logo osijekEkonomski fakultet u Osijeku
Gajev trg 7, 31000 Osijek

 

Ekonomski fakultet u Osijeku, razvojno gledajući, nastao je transformacijom Centra za ekonomske studije. Centar za ekonomske studije osnovan je 25. lipnja 1959. u Osijeku kao jedinica Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Na početku prve godine djelovanja u Centru za ekonomski studij u Osijeku upisalo se ukupno 293 studenta. Nakon dvije godine, tj. 14. lipnja 1961. Centar za ekonomski studij transformira se u Ekonomski fakultet u Osijeku. Osnivanjem Sveučilišta u Osijeku (1975.) Ekonomski fakultet u Osijeku postaje njegova članica. Ekonomski fakultet u Osijeku sve do 1999. ima ubrzani rast i sa stajališta broja upisanih studenata, polaznika poslijediplomskog studija, doktoranata i nastavnog osoblja.

Ekonomski fakultet u Osijeku odigrao je znakovitu ulogu u obrazovanju znanstvenika i stručnjaka u ovom dijelu Hrvatske, budući da je na njemu diplomiralo preko 6.600 studenata. Trenutno na Fakultetu studira oko 1.600 redovitih studenata. Prema novom nastavnom planu i programu na četverogodišnjem studiju u cijelosti usvojenom od strane Nacionalnog vijeća za visoku naobrazbu u proljeće 1997. godine, postoje dva smjera, financijski management i marketing management, na kojima će se obrazovati kvalitetni kadrovi koji evidentno nedostaju ratom posrnulom gospodarstvu ovog područja. Ekonomski fakultet se na taj način profilira kao poslovni fakultet, odnosno fakultet za poslovno upravljanje.

zgradaTrajanje preddiplomskog studija je 3 godine (6 semestara), titula koja se stječe po završetku je baccalaureus ekonomije (prvostupnik / prvostupnica ekonomije). Na studij se mogu upisati kandidati sa završenom srednjom školom i položenim razredbenim ispitom.

Uspješno završen preddiplomski studij omogućava studentima nastavak studiranja na svim diplomskim studijima Ekonomskog fakulteta u Osijeku, ali i drugim ekonomskim studijima u zemlji i inozemstvu.

 

Razine obrazovanja na Ekonomskom fakultetu u Osijeku su:

Sveučilišni studij (u trajanju od 3+2+2g)

 • Preddiplomski studij (u trajanju od 3 godine) nakon kojeg se stječe naziv prvostupnik/prvostupnica ekonomije
 • Diplomski studij (u trajanju od 2 godine) nakon kojeg se stječe naziv magistar ekonomije
 • Poslijediplomski specijalistički studij (u trajanju od 3 semestra, za studente koji su završili četverogodišnji dodiplomski studij po starom nastavnom programu) nakon kojeg se stječe naziv magistar specijalista društvenih znanosti
 • Poslijediplomski ili doktoralni studij (u trajanju od 2 godine) nakon kojeg se stječe naziv doktor ekonomije

Nastavni Plan preddiplomskih studija:

 • Poduzetništvo
 • Menadžment
 • Marketing
 • Financijski menadžment
 • Poslovna informatika

 

 • FINANCIJSKI
 • MARKETING
 • MENADŽMENT
 • PODUZETNIŠTVO
 • POSLOVNA INFORMATIKA
 • MASTER FM
 • MASTER MAR
 • MASTER MEN
 • MASTER PODUZ.
 • MASTER POSL INFORMAT
 • DOKTOR 1
 • DOKTOR 2
 • DOKTOR 3
 • DOKTOR 4
 • DOKTOR 5
 • DOKTOR 6
 • DOKTOR 7

financijski menadžment

izborni

marketing

izborni

menadžment

izborni

poduzetništvo

izborni

poslovna informatika

izborni

master

 

master studije osijek

 

master menadžment

 

master studije

 

master osijek ekonomski

 

doktorske studije

 

doktorske studije osijek

 

doktorske studije

 

doktorske studije

 

doktorske studije osijek ekonomski

 

doktorske osijek

 

doktorske studije osijek

 

.

amfiteatarStudij je namijenjen i redovitim studentima i studentima uz rad, trajanje studija je 4 semestra (dvije školske godine), a nakon završenog studija stječe se zvanje "Ekonomist". Dodiplomski stručni studij nema klasifikacijski ispit i može se upisati sa tri godine srednjoškolskog obrazovanja.

Stručni studij izvodi se u Osijeku, a od 2001/2002. šk.god. i u Varaždinu. Uz postojeći stručni studij u Osijeku, ovo je samo dokaz upornosti i prije svega sposobnosti svih djelatnika Ekonomskog fakulteta u Osijeku da naš fakultet bude "prisutan" u cijeloj državi, pružajući svoje usluge ukupnoj studentskoj populaciji i da jednostavno bude jedan od najvećih, ne u kvantiteti nego u kvaliteti obrazovanja, što zasigurno uspijeva u najpozitivnijem smislu te riječi.

 

Ekonomski fakultet u Osijeku, prezentacijski video fakulteta


UPIS

prijemniKandidati  koji su četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje završili prije 2010. godine nemaju obvezu polaganja državne mature. Napomena: studenti koji nisu polagali državnu maturu bit će rangirani na listi iza kandidata koji su polagali državnu maturu. Na listi će kandidati imati 0 bodova što ih ne treba zbunjivati, a njihov poredak na rang listi napravljen je na temelju prosječne ocjene iz srednje škole.

 

Kontakt


Ekonomski fakultet u Osijeku
Gajev trg 7, 31000 Osijek
Tel. 031/224-400
Fax. 031/211-604  
Web: www.efos.hr
Email: psp@psp.efos.hr

 

 

 

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex