balkanex logo
Baner

logoFakultet organizacije i informatike - Sveučilište u Zagrebu

Pavlinska 2, HR 42000 Varaždin

Fakultet organizacije i informatike jedna je od 33 sastavnice Sveučilišta u Zagrebu. Nalazi se u sjevernoj Hrvatskoj, u prekrasnom barokno okićenom gradu Varaždinu u srcu samog grada. Postoji već 48 godina. Prvih 12 godine djelovao je kao visoka ekonomska škola, a od 1974. godine djeluje kao fakultet i jedini je koji obrazovnim i znanstvenoistraživačkim programom isključivo pokriva područje informacijskih znanosti, odnosno informatike. U tu svrhu izučavaju se sadržaji iz informacijskih znanosti (informatike) i informacijskih tehnologija i sadržaji iz ekonomije, organizacije, komunikologije i drugih srodnih područja.

aisec foiNovi studijski plan i program Fakulteta organizacije i informatike utemeljen je na modernim svjetskim modelima, načelima Bolonjske deklaracije i ECTS bodovnom sustavu. Kada se kaže da je utemeljen na načelima Bolonjske deklaracije to, između ostalog, znači da je njegova struktura uobličena kao trostupanjski model 3 + 2 + 3, odnosno:

 • preddiplomski studiji, 3 godine:
  • FOI preddiplomski studij smjerovi:
   1. Informacijski sustavi
   2. Poslovni sustavi
  • FOI/EF preddiplomski studij smjer Ekonomika poduzetništva
 • diplomski studij, 2 godine
  • FOI diplomski studij sa 4 smjera:
   1.Informacijsko i programsko inženjerstvo
   2.Organizacija poslovnih sustava
   3. Baze podataka i baze znanja
   4. Informatika u obrazovanju
  • FOI diplomski studij smjer Ekonomika poduzetništva
 • doktorski studij (poslijediplomski), 3 godine
  • Informacijske znanosti

Uz ove studije FOI izvodi i:

 • specijalističke studije (poslijediplomske), trajanje 2 godine
  • Menadžment poslovnih sustava
  • Upravljanje sigurnošću i revizijom informacijskih sustava
  • Inženjerstvo i reinžernjerstvo organizacija informacijskog doba
 • stručni studij, 3 godine
  • Primjena informacijske tehnologije u uredskom poslovanju

Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu (FOI) jedan je od većih fakulteta u sklopu Sveučilišta u Zagrebu s oko 2000 upisanih studenata i 102 nastavnika. Do sada je na FOI-u diplomiralo, magistriralo i doktoriralo oko 10.000 studenata.

zgrada


KVOTA ZA UPIS

Ukupan broj studenata: 310

 • Ukupni broj redovitih studenata: 285
  • Broj redovitih studenata bez plaćanja: 90
  • Broj redovitih studenata s linearnim plaćanjem: 110
  • Broj redovitih studenata s maksimalnim plaćanjem: 85
 • Broj izvanrednih studenata: 20
 • Broj stranih studenata: 5

Visina školarine za I. godinu studija akademske 2011./2012. godine iznosi:

Redoviti studij po osobnim potrebama, osnova je mjesto na rang listi:

 • od rednog broja 91 do 190 izračunava se po formuli  (i - 90) * 86,36 kuna (i = 91, 92, ..., 189, 200)

 • od rednog broja 201 do 250 iznosi 9.500,00 kuna

Redoviti studij po osobnim potrebama
Studenti koji su upisali I. godinu prvi puta ne plaćaju školarinu za upis u I. godinu studija. Navedeni studenti sklopit će ugovor s Fakultetom o preuzimanju obveza da će u slučaju neizvršenja preuzete obveze od strane Republike Hrvatske platiti iznos školarine (temeljem zaključka Senata Sveučilišta u Zagrebu).

Redoviti studij strani državljani - 16.000,00 kuna

Žiro-račun FOI broj: 2360000-1101741225,  poziv na broj OIB studenta

 

Kontakt

Pavlinska 2, HR 42000 Varaždin, Hrvatska
tel/fax: +385 42 390 818
e-mail: referada@foi.hr
Internet prezentacija: http://www.foi.hr


 

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex