balkanex logo
Baner

logoSveučilište u Zadru - Odjel za ekonomiju

Trg Kneza Višeslava 9, 23000 Zadar

Odjel za ekonomiju započeo je s radom akademske 2005./2006. godine. Odjel ustrojava i izvodi preddiplomski i diplomski studij menadžmenta. Odjel ustrojava i izvodi preddiplomski i diplomski studij: Menadžment.

Završetkom preddiplomskog sveuĉilišnog studija menadžmenta polaznik stječe kompetencije upravljanja poslovnim sustavima srednjeg i višeg stupnja složenosti na poslovima «midlle memgementa». Kompetencije stečene studijem programskog sadržaja mogu se podijeliti na opće i posebne.


Opće kompetencije temelje se na cjelovitom poslovnom i ekonomskom obrazovanju koje sadrži temeljna teoretska, metodološka i aplikativna znanja s područja poslovne ekonomije (poslovne i ekonomske analize, sinteze, predviđanja postupaka i posljedica, poslovne funkcije u poslovanju profitnih i neprofitnih organizacija).  • MENADŽMENT PREDDIPLOMSKI STUDIJ
  • MENADŽMENT DIPLOMSKI STUDIJ

menadžment

MENADŽMENT

.

Posebne kompetencije temelje se na visokostruĉnoj i profesionalnoj osposobljenosti za podruĉje menadžmenta poslovnih funkcija u skladu s programom studija. Kroz sve kolegije, u nekim eksplicitno, a u nekima implicitno, studenti su upućeni na svijest o primjeni poslovne etike, profesionalne i šire društvene odgovornosti njihovog budućeg poziva. Studenti su educirani u pravcu razvojne logike ekonomskih i poslovnih aspekata u kontekstu znanstvenih disciplina i praktiĉnog djelovanja u poslovnom okruženju.

Na preddiplomski studij menadžţmenta mogu se upisati pristupnici koji su završili ĉetverogodišnju srednju školu te uspješno poloţili razredbeni (prijamni) ispit.
Vrjednovanje uspjeha iz srednjoškolskog obrazovanja obuhvaća uspjeh iz prvog, drugog, trećeg i ĉetvrtog razreda srednje škole.

 

 

Na razredbenom ispitu polaže se srednjoškolsko (gimnazijsko) gradivo iz:
1. Matematike
2. Hrvatskog jezika
3. Književnosti.
Razredbeni ispit se sastoji od testa iz matematike i testa iz hrvatskog jezika i književnosti.
Literatura:
1. Srednjoškolski gimnazijski udžbenici iz matematike za sve razrede;
2. Srednjoškolski gimnazijski udžbenici iz hrvatskog jezika za sve razrede.

 

Kontakt

Trg Kneza Višeslava 9, 23000 Zadar, Hrvatska
tel/fax: 023 200 843, 098 337 425
e-mail: nlovric@unizd.hr
Internet prezentacija: http://www.unizd.hr

 

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex