balkanex logo
Baner

logoEkonomski fakultet - Zagreb

Trg J.F. Kennedyja 6, 10000 ZagrebSveučilište u Zagrebu, utemeljeno u drugoj polovini 17. stoljeća, najstarije je sveučilište s neprekidnim djelovanjem u Hrvatskoj i među najstarijima je u Europi. Ove godine obilježavamo 340. obljetnicu utemeljenja. Ekonomski fakultet osnovan je 1947.
Misija Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu jest produciranje visokoobrazovanih stručnjaka koji će uspješno odgovarati suvremenim poslovnim izazovima te, posljedično, podizanje razine kvalitete visokog obrazovanja i znanstvene edukacije u Hrvatskoj.

Vrste sveuĉilišnih studija:

1. PREDDIPLOMSKI SVEUĈILIŠNI STUDIJI (3 ili 4 godine)
- Ekonomija
- Poslovna ekonomija
-BACHELOR DEGREE IN BUSINESS na engleskom jeziku
- Poduzetništvo
- Ekonomika poduzetništva

2. DIPLOMSKI SVEUĈILIŠNI STUDIJI (1 godina)
- EKONOMIJA (s jednim studijskim smjerom):
Ekonomija
-POSLOVNA EKONOMIJA (s osam studijskih smjerova):
a) Analiza i poslovno planiranje financije
b) Financije
c) Marketing
d) Menadţerska informatika
e) Menadţment
f) Raĉunovodstvo i revizija
g) Trgovina
h) Turizam

3. POSLIJEDIPLOMSKI SVEUĈILIŠNI (DOKTORSKI) STUDIJ (3 godine)

amfiteatar zgrada ekonomskog ucionica


Više o studijskim programima preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih stduija saynajte ovdje:
http://web.efzg.hr/dok//za%20studente/Informacijski%20paket%202010.pdf


zgrada

Sve informacije o razredbenom postupku za upis studenata u prvu godinu stručnog studija ("Poslovna ekonomija") te preddiplomskih sveučilišnih studija ("Poslovna ekonomija", "Ekonomija", "Bachelor Degree in Business" i "Ekonomika poduzetništva") Ekonomskog fakulteta - Zagreb u akademskoj 2012/2013. godini, koji uključuje postupak prijave, odabir studijskog programa, rangiranja kandidata i objavu rang lista, objavljen je na internetskim stranicama:
Kontakt

Trg J.F. Kennedyja 6, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel/fax: +385 1 2383 333
Internet prezentacija: http://www.efzg.hr
 

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex