balkanex logo
Baner

logo libertasVisoka poslovna škola Libertas
Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b

 

Visoko učilište Libertas studiranje promišlja kroz originalan i inovativan pristup stjecanju znanja potvrđen kroz povezanost studijskih programa s izravnim potrebama gospodarstva, ali i sa suvremenim znanstvenim spoznajama.

Stručni studij temelji se na stjecanju vještina koje su usklađene s programskim sadržajima kolegija stručnih visokih poslovnih učilišta u inozemstvu, na kojima se školuju isti ili slični profili budućih stručnjaka iz područja poslovne ekonomije.

 

ucionica kompovi zgrada

 

Stručni studij i specijalistički diplomski stručni studij koje izvodi Visoka poslovna škola Libertas predstavljaju poboljšane, racionalizirane i potpuno prilagođene programe stručnog studija namijenjenog specijaliziranim skupinama budućih gospodarskih stručnjaka i to:

 • stručnjacima na svim vrstama operativnih i rukovodećih poslova u bankarstvu, osiguranju, financijama i računovodstvu (grana financije i fiskalna politika), kao i
 • stručnjacima na svim vrstama operativnih poslova u unutarnjoj trgovini, vanjskoj trgovini, pratećim uslužnim djelatnostima, poduzetništvu i menadžmentu (grana ekonomika poduzetništva, grana menadžment i upravljanje, grana međunarodna ekonomija).

 

 • OSNOVNE STUDIJE
 • SPECIJALISTIČKE
 • SPECIJALISTIČKE

osnovne studije libertas

 

specijalisticke

 

 

 

specijalističke studije Libertas

 

 

.

predavanjeOvakav stručni studij (stručni studij na prijediplomskoj razini pod nazivom Poslovna ekonomija, i specijalistički diplomski studiji Menadžment unutarnje i međunarodne trgovine te Menadžment financija, osiguranja i bankarstva) u skladu je sa standardima studiranja i programima ponajboljih priznatih studijskih programa visokih učilišta u Republici Hrvatskoj, Europi i SAD-u. Time se omogućuje i puna pokretljivost studenata u oba smjera, posebice iz razloga što Visoka poslovna škola Libertas raspolaže odgovarajućim brojem nastavnika koji drže i mogu držati nastavu na engleskom ili nekom drugom svjetskom jeziku, kao i studentima od kojih većina dobro vlada engleskim jezikom, kao obveznim predmetom u okviru programa stručnog studija.

 

U skladu sa zakonskim odredbama Visoka poslovna škola Libertas utvrdila je slijedeće uvjete za upis na stručni studij Poslovna ekonomija u ak.god. 2010/11.

Srednjoškolski programi:

 1. završen četverogodišnji gimnazijski program obrazovanja
 2. završen srednjoškolski program četverogodišnjih strukovnih i umjetničkih programa obrazovanja
 3. završen trogodišnji srednjoškolski program

Ad 1.) Učenici koji u školskoj godini 2009/10. pohađaju završne (četvrte) razrede gimnazijskih programa obrazovanja, u akademskoj godini 2010/2011. obavezno polažu ispite državne mature, bez obveze pristupanja razredbenom postupku na Visokoj poslovnoj školi Libertas.

Državna matura skup je ispita kojima se provjeravaju i vrjednuju znanja, vještine i sposobnosti učenika koje su stekli tijekom obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi prema propisanim nastavnim planovima i programima.
Državna matura provodi se polaganjem ispita državne mature. Ispiti su jednaki za sve učenike i svi ih učenici polažu u isto vrijeme.

Elementi vrednovanja za stručni studij Poslovna ekonomija na Visokoj poslovnoj školi Libertas:

Vrednovanje ocjena iz srednje škole – 25%

Obvezni dio državne mature:

 • Hrvatski jezik – osnovna razina (B) - 25%
 • Matematika – osnovna razina (B) - 25%
 • Strani jezik – osnovna razina (B) - 25%

Kalendar polaganja ispita državne mature možete dohvatiti OVDJE

Ad 2.) Učenici koji u školskoj godini 2009/10. pohađaju završne razrede četverogodišnjih strukovnih i umjetničkih programa obrazovanja (i koji srednje obrazovanje završavaju izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole, ali žele nastaviti obrazovanje na visokoškolskoj razini) mogu polagati ispite državne mature, te za upis na stručni studij Poslovna ekonomija imaju, na raspolaganju dvije mogućnosti:

  • Polagati ispite državne mature koje je Visoka poslovna škola Libertas utvrdila kao uvjete za upis (bez obveze pristupanja razredbenom postupku na Visokoj poslovnoj školi Libertas - kalendar polaganja ispita državne mature možete dohvatiti OVDJE), ili
  • Pristupiti provođenju razredbenog ispita na Visokoj poslovnoj školi Libertas (bez obveze polaganja državne mature; pravila za polaganje razredbenog ispita na Visokoj poslovnoj školi Libertas nalaze se OVDJE)

Ad 3.) Učenici koji u školskoj godini 2009/10. pohađaju završne (treće) razrede trogodišnjih strukovnih programa obrazovanja (i koji srednje obrazovanje završavaju izradom i obranom završnoga rada u organizaciji i provedbi škole, ali žele nastaviti obrazovanje na visokoškolskoj razini) pristupaju provođenju razredbenog ispita na Visokoj poslovnoj školi Libertas

Pravila za polaganje razredbenog ispita na Visokoj poslovnoj školi Libertas nalaze se OVDJE

Kandidati koji su srednje obrazovanje završili prije 2010. godine, a mlađi su od 24 godine imaju na raspolaganju dvije mogućnosti:

  • Polagati ispite državne mature koje je Visoka poslovna škola Libertas utvrdila kao uvjete za upis (bez obveze pristupanja razredbenom postupku na Visokoj poslovnoj školi Libertas - kalendar polaganja ispita državne mature možete dohvatiti OVDJE), ili
  • Pristupiti provođenju razredbenog ispita na Visokoj poslovnoj školi Libertas (bez obveze polaganja državne mature; pravila za polaganje razredbenog ispita na Visokoj poslovnoj školi Libertas nalaze se OVDJE)

Kandidati koji su srednje obrazovanje završili prije 2010. godine, a stariji su od 24 godine studijski program Poslovna ekonomija upisuju temeljem uspjeha postignutom tijekom srednjoškolskog obrazovanja

Elementi vrednovanja uspjeha u srednjoj školi nalaze se OVDJE.

 • Kandidati koji su srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske, mogu pristupiti polaganju razredbenog ispita na Visokoj poslovnoj školi Libertas

ŠKOLARINA

ZA STUDENTE KOJI U AKADEMSKOJ GODINI 2011/12. UPISUJU:

 • PRVU GODINU STUDIJA temeljem položenog razredbenog ispita
 • DRUGU I TREĆU GODINU STUDIJA prijelazom s drugog visokog učilišta

školarina iznosi 33.000,00 kuna – Model A.

 • Za uplatu školarine u dvije rate odobrava se popust na utvrđenu naknadu školarine.
  Popust iznosi 1.500,00 kuna

školarina iznosi 31.500,00 kuna – Model B.

 • Za uplatu cjelokupnog iznosa naknade školarine prilikom upisa u akademsku godinu 2011/12. odobrava se popust. Popust iznosi 3.000,00 kuna:

školarina iznosi 30.000,00 kuna – Model C.

 

Kontakt

Visoka poslovna škola Libertas
Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b
Dekan
prof.dr.sc. Duško Pavlović, profesor visoke
škole
Email: dpavlovic@vps-libertas.hr

Web: http://www.vps-libertas.hr

 

mapa libertas

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex