balkanex logo
Baner

logoVisoka poslovna škola za turistički i hotelski menadžment UTILUS

Grada Mainza 21, 10000 ZagrebVisoka poslovna škola UTILUS osnovana je 2004. godine kao privatna visokoškolska ustanova. Utilus je institucija u kojoj se odvija usavršavanje turističkih kadrova (sadašnjih i budućih) i to individualnim pristupom prema svakom studentu, visokoobrazovanom nastavnom kadru, snažnom međunarodnom saradnjom i strateškim partnerstvom sa turističkim gospodarstvom.

Prediplomski stručni studij Turističkog i hotelskog menadžmenta je i atraktivan program namijenjen svima onima koji u budućnosti sebe vide u turizmu i u poslovima koji imaju više ili manje veze sa turističkom djelatnošću. Jedna od glavnih prednosti našeg programa je orjentacija na praktične sadržaje čime doprinose nastavnici, poznati hrvatski stručnjaci i gospodarstvenici.

  • TURISTIČKI I HOTELSKI MENADŽMENT

TURISTIČKI I HOTELSKI MENADŽMENT

.
zgradaMisija Utilusa nije samo formirati vrsne stručnjake i upravljački sposobne kadrove nego i etične visoko obrazovane ljude koji će u svakom pogledu prednjačiti u svojim životnim i radnim sredinama. Godine 2007. škola je započela izdavanje vlastitog znanstvenog časopisa Acta turistica nova sa međunarodnom redakcijom i započela s njegovom distribucijom u zemlji i inozeemstvu. Časopis izlazi na hrvatskom i englesko jeziku dva puta godišnje.

Upisi na akademsku godinu moguće je obaviti putem dva modela:
(Kandidati mogu sami izabrati model upisa na VPŠ Utilus)

1. Upis putem postupka državne mature namijenjen je slijedećim kandidatima
:   - ovogodišnjim maturantima - pristupnicima koji su maturirali prethodnih godina i ove godine će pristupiti državnoj maturi    

2. Upis putem prijemnog ispita namijenjen je slijedećim kandidatima:
 
- ovogodišnjimkandidatim koji završavaju strukovne škole, a nisu pristupili državnoj maturi - pristupnicima koji su maturirali prethodnih godina i ove godine će pristupiti polaganju prijemnog ispita (motivacijski razgovor) - pristupnicima koji su srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske - pristupnicima koji imaju više od 24 godine starosti 

Postupak upisa putem postupka državne mature:
 
1. Prijava na središnji informatički sustav   Kandidati putem središnjeg informatičkog sustava (www.postani-student.hr) prijavljuju interes za upis na određene studije. Molimo kandidate koji izabiru neki od naših studija da po mogućnosti unesu i vlastitu e-mail adresu kako bismo ih mogli kontaktirati te što kvalitetnije informirati o studijima i upisima.  
2. Bodovanje   Polaganje i bodovanje uspjeha na državnoj maturi (odvija se u matičnoj srednjoj školi kandidata)Upis ocjena odnosno uspjeha iz srednje škole (odvija se u matičnoj srednjoj školi kandidata) Polaganje dijela prijemnog ispita na VPŠ Utilus (motivacijski razgovor)

Postupak upisa putem prijemnog ispita:
  Prijamni ispit se sastoji od motivacijskog intervjua kojim se utvrđuje zainteresiranost kandidata za studiranje na VPŠ Utilus.

Akademska godina sastoji se od dva semestra (jesenski i proljetni). Plaćanje godine moguće je po dva modela (model A i model B). Visina školarine plativa u prvoj godini studija garantirana je do kraja studija. Upisni materijal (indeks, obrasci i sl.) iznosi 500,00 kn.

 

Kontakt

Grada Mainza 21, 10000 Zagreb, Hrvatska
tel/fax: +385 (0) 1 2442 595
E-mail: e-mail: utilus@utilus.hr
Internet prezentacija: http://utilus.hr

 

 

 

 

 

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex