balkanex logo
Baner

Balkanex Vam predstavlja listu studentskih organizacija raznih profila u sve četiri zemlje (klikom na zastavu zemlje direktno idete na organizacije u toj zemlji):

Srbija organizacije Hrvatska organizacije Bosna i Hercegovina organizacije Montenegro organizacije

 

 • Kancelarija za mlade - Kancelarija za mlade gradske uprave grada Beograda otvorena je 25. maja 2009. godine i predstavlja vezu mladih Beograda i Gradske uprave.

Strane Organizacije

 • "4-H" KLUB je volonterska nevladina organizacija.
 • BalkanIDEA - Stvaranje platforme koja bi bila osnova za razmenu ideja, znanja i informacija medju mladima na Balkanu
 • SEEYN - The South Eastern European Youth Network (SEEYN) je pokušaj da se prevaziđu razlike medju društvima koja u skorijoj prošlosti imaju zabeležene konfliktne situacije, i to tako što se mladi iz regiona upućuju na saradnju.
 • Hospitality Club - Hiljade članova Hospitality kluba širom sveta pomažu jedni drugima prilikom putovanja obezbeđujući smeštaj ili provodeći gost kroz svoj grad. Članstvo je besplatno.
 • Y-PEER - Cilj rada Y-PEER mreže je osnaživanje mladih i osiguranje kvaliteta programa za mlade kroz standardizaciju vršnjačke edukacije. Sve se to odvija kroz osmišljavanje treninga, priručnika, akreditaciju organizacija i sertifikaciju vršnjačkih edukatora, trenera vršnjačkih edukatora i trenera trenera.

Medjunarodne Organizacije

 • AEGEE (Association des Etas Generaux Des Etudiants de l'Europe ) je studentska, nevladina, apolitična, neprofitabilna organizacija koja zastupa ideju ujedinjenja Evrope. Evrope bez granica, bez prepreka i neprijateljstava, bez lažnih podela i nametnutih razlika.
 • AIESEC je međunarodna platforma koja omogućava mladim ljudima da otkriju i razviju sopstvene potencijale kako bi imali pozitivan uticaj na društvo. Prisustvom na preko 1.100 univerziteta u 100 zemalja, AIESEC je najveća studentska organizacija na svetu.
 • BEST - Board of European Students of Technology je studentska organizacija koja okuplja evropske studente tehnike i tehnologije. BEST danas broji 81 lokalnu grupu (i 4 posmatrača) koje deluju u preko 31 zemalja Evrope.
 • EURO<26 je omladinska kartica namenjena svim mladima do napunjene 30 godine života(bez obzira da li su studenti, učenici, zaposleni ili nezaposleni) koja postoji u 37 evropskih zemalja, i svojim korisnicima (4.500.000 mladih od kojih 40.000 u Srbiji 2005. godine), omogućava preko 200.000 popusta u oblasti kulture, sporta, saobraćaja, trgovine, turizma, na teritoriji cele Evrope.
 • Organizacija ESTIEM (European STudents of Industrial Engineering and Management) je stvorena da bi poboljšala komunikaciju i kooperaciju među studentima i tehnološkim institucijama u Evropi koje se bave Industrijskim inženjerstvom i Menadžmentom (IIM).
 • OSSI je osnovala grupa srpskih studenata iz Evrope i Severne Amerike sredinom jula 1997. godine sa ciljem da se mi, srpski studenti u inostranstvu.
 • Tempus je program Evropske unije koji pomaže reformu i modernizaciju visokog obrazovanja u partnerskim zemljama i jedan je od najstarijih i najuspešnijih programa saradnje EU.

Studentske Organizacije

 • Centar za Međunarodnu Saradnju Studenata ( CMSS ) je krovna organizacija koju čine šest studentskih organizicaja iz Beograda koje se bave međunarodnom saradnjom studenata.
 • Centar za razvoj karijere - Osnovni cilj Centra je da pruži delotvoran sistem podrške studentima i diplomcima u razvoju znanja i veština koje će im biti od značaja u daljem profesionalnom razvoju.
 • FONov Centar za Razvoj Karijere - Stvaranje mogućnosti za profesionalno usavršavanje studenata FON-a, odnosno razvoj naučnog potencijala budućih stručnjaka iz oblasti menadžmenta, informacionih tehnologija, upravljanja kvalitetom i proizvodnog i operacionog menadžmenta.
 • Centar FEFA - Centar za karijerno vodjenje i savetovanje FEFA pruža visoko stručnu i savetodavnu pomoć   svim studentima i  drugim   korisnicima u oblasti njihovog  daljeg  obrazovanja, razvoja karijera i  profesionalnog usavršavanja.
 • Osmeh na dar - Prvi studentski humanitarni fond „Osmeh na dar" nastao je kao rezultat trogodišnjeg rada studenata Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Pred novu, 2007. godinu grupa studenata pomenutog fakulteta dolazi na ideju da organizuje humanitarnu akciju prikupljanja novogodišnjih paketića za decu iz najugroženijih delova Kosova i Metohije, pod nazivom Osmeh na dar.

Nazad na vrh strane

 

AIESEC Hrvatske
http://www.aiesec.org/croatia

BEST - Board of European Students of Technology
http://www.best.hr

Hrvatska studentska asocijacija
http://www.hsa.hr

Hrvatsko debatno društvo
http://www.hdd.hr

Savez studenata Hrvatske
http://www.csu-ssh.hr

eStudent
http://www.estudent.hr

Nazad na vrh strane

 

Udruženje studenata Elektrotehničkog fakulteta Sarajevo "STELEKS" Sarajevo

Adresa: Zmaja od Bosne b.b. 71000 Sarajevo
E-mail: steleks@etf.unsa.ba
http://steleks.etf.ba/
Telefon / fax: 033 250 761
__________________________________________________________________________
Unija Studenata Federacije BiH

Tip organizacije - studentska organizacija
Polje djelovanja – obrazovanje, informiranje i savjetovanje mladih
Adresa - Brdakčije 1, Sarajevo

Telefon - 033 663 355


Unija studenata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Tip organizacije - studentska organizacija
Polje djelovanja – obrazovanje, informiranje i savjetovanje mladih, vršnjačko obrazovanje
Adresa - Univerzitetski centar, M. Hujdur, Mostar

Telefon - 036 570 727, 036 570 790


Unija studenata Univerziteta u Tuzli

Tip organizacije - studentska organizacija
Polje djelovanja – obrazovanje, informiranje i savjetovanje mladih, vršnjačko obrazovanje
Adresa - Muharema Fizovića Fiska br. 6, zgrada Filozofskog fakulteta, Tuzla

Telefon - 035 300 526


AIESEC u Bosni i Hercegovini

Tip organizacije - studentska organizacija
Polje djelovanja - zapošljavanje mladih, razmjena studenata na svijetskom nivou, vršnjačko obrazovanje
Adresa - Trg oslobodjenja br.1, Sarajevo

Telefon - 033 275 989

E-mail 1 - bihaiesec@yahoo.com
E-mail 2 - aiesecbih@yahoo.com


Unija studenata Univerziteta Istočno Sarajevo

Tip organizacije - studentska organizacija
Polje djelovanja – obrazovanje, informiranje i savjetovanje mladih, vršnjačko obrazovanje
Adresa- Vuka Karadžića br.30, Istočno Sarajevo

Telefon - 057 340 433
Fax - 057 340 433

E-mail - ssuss1@gmail.com


AESTE - Međunarodna organizacija za razmjenu studenata

Tip organizacije - studentska organizacija
Polje djelovanja – obrazovanje, medjunarodna razmjena studenata radi strucne prakse, vršnjačko obrazovanje
Adresa - Majke Jugovića 1, Banja Luka

Telefon - 051 318 278
Fax - 051 318 278

E-mail - iaeste@blic.net


Unija studenata Univerziteta u Banja Luci

Tip organizacije - studentska organizacija
Polje djelovanja – obrazovanje, informiranje i savjetovanje mladih, vršnjačko obrazovanje
Adresa - Majke Jugovića 1, Banja Luka

E-mail - surs@hotmail.com


Unija studenata Sveučilišta u Mostaru

Tip organizacije - studentska organizacija
Polje djelovanja – obrazovanje, informiranje i savjetovanje mladih, vršnjačko obrazovanje
AdresaMatice Hrvatske bb – Amfiteatar, Mostar

Telefon - 036 311 947
Fax - 036 311 947

E-mail - studentski.zbor@se-mo.ba


Unija studenata Univerziteta u Bihaću

Tip organizacije - studentska organizacija

Polje djelovanja – obrazovanje, informiranje i savjetovanje mladih
Adresa - Kulina bana 2/2, Bihać

Telefon - 037 222 026


Unija studenata Univerziteta u Sarajevu

Tip organizacije - Tiptudentska organizacijaPolje djelovanjaobrazovanje
informiranje i savjetovanje mladih
Adresa - Zmaja od Bosne bb, Sarajevo

Telefon 033 215 526 033 445 870Fax033 215 526

E-mail - info@usus.ba


Unija studenata Republike Srpske

Tip organizacije - studentska organizacija
Polje djelovanja – obrazovanje, informiranje i savjetovanje mladih
Adresa - Majke Jugovića 1, Banja Luka


Hrvatska akademska zajednica u federaciji BiH

Tip organizacije - studentska organizacija

Polje djelovanja – obrazovanje, zaštita prirode i okoliša, informiranje i savjetovanje mladih, ljudska prava, zdravlje mladih
Vršnjačko obrazovanje - ljudska prava, seksualno i reproduktivno zdravlje, zaštita okoliša
Adresa - Kralja Zvonimira 22, Mostar

Telefon - 063 313 459
Fax - 036 324 867

E-mail - haz@tel.net.ba


Nazad na vrh strane

 

Savez studenata Crne Gore - SSCG (http://www.sscg.ac.me)

Savez studenata Univerziteta Crne Gore je samostalna interesna organizacija studenata Univerziteta. Osnovni principi rada ove organizacije su javnost i demokratičnost uz saradnju sa srodnim organizacijama i udruženjima u zemlji i inostranstvu. Savez studenata broji 19 članica i zastupljen je na svim Univerzitetskim jedinicama i studentskim domovima.. Osnovna djelatnost rada Saveza studenata je zaštita studentskog standarda, odnosno interesa i prava studenata, bavljenje studentskom problematikom i rad na što intezivnijem uključivanju ove populacije u društvene tokove. Pored toga, ovaj Savez ima značajno mjesto u naučno-stručnom, kulturnom, sportskom, informativnom i zabavnom životu studenata.

Učlanjenjem u ovaj savez, svaki student stiče pravo na aktivno ušešće u projektima Saveza Studenata, kao i pravo na korišćenje pogodnosti koje omogućava studentska kartica. Projekat studentska kartica predstavlja novu pogodnost studentima, članovima SSCG-a, i za sada obuhvata opštine Podgoricu i Nikšić, sa tendencijom proširenja na sve opštine u Crnoj Gori. Korisnicima studentske kartice pruža se mogućnost značajnog popusta na robe i usluge.

IAESTE (http://www.iaeste.ac.me)

IAESTE je međunarodna organizacija za razmjenu studenata iz oblasti tehničkih nauka za obavljanje stručne prakse. Osnovan je 1948.godine na Imperial College u Londonu, a danas u razmjeni učestvuje preko 90 zemalja svijeta. Ova asocijacija je punopravni član UNESCO-a i u svom radu tijesno sarađuje sa mnogim asocijacijama i agencijama Ujedinjenih nacija i Evropske Unije. Od osnivanja do danas više od 850.000 studenata bilo je uključeno u program razmjene.

Osnovni ciljevi IAESTE-a su:

 • da omogući studentima upoznavanje sa industrijom, naukom i tehnikom drugih zemalja;
 • da omogući usavršavanje stranih jezika boravkom u inostranstvu;
 • da omogući obavljanje stručne prakse u odgovarajućim kompanijama.

Jugoslavija je postala punopravni član 1952.godine a Kancelarija u Crnoj Gori je počela sa otvaranjem Elektrotehničkog fakulteta u Podgorici. Iz neobjašnjivih razloga, 1990. godine dolazi do prekida u radu. Prošle godine je Kancelarija ponovo počela sa radom. Poštujući osnovne principe ove međunarodne organizacije realizovano je 12 stručnih praksi crnogorskih studenata u zemljama Zapadne Evrope. U isto vrijeme 26 stranih studenata obavljalo je stručnu praksu u Crnoj Gori.

 

Nazad na vrh strane

 

 

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex