balkanex logo
Baner

logo čačakVisoka poslovna škola Čačak
Učiteljska 1, 32.000 Čačak

 

Onovne strukovne studije traju tri (3) godine, a programi studija sačinjenu su po uzoru na savremene koncepte studija, koji podrazumevaju samostalno kreiranje strukture programa u skladu sa trendom visokog obrazovanja u Evropi. Po završenim studijama, student stiče zvanje strukovnog ekonomiste odnosno strukovnog menadžera, zavisno od odabranog studijskog programa. Programi stavljaju znatan akcenat na aktivnu participaciju studenata u nastavnom procesu. Sastavni deo studija su predavanja, seminari, video prezentacije, diskusije, rešavanje zadataka, kolokvijumi, testovi, intervjui i okrugli stolovi.

Donosi se odluka o akreditaciji studijskih programa strukovnih studija:

1) Poslovna ekonomija i preduzetnišvo,

2) Finansijski, bankarski i berzanski menadžment

Na Visokoj poslovnoj školi strukovnih studija iz Čačka, koji se izvodi u obimu od 180 ESPB bodova u trajanju od tri godine u oblastima: Ekonomija i menadžment i biznis (prema Pravilniku o Listi stručnih akademskih i naučnih naziva, „Sl Glasnik Republike Srbije“ br . 30/07) sa stručnim nazivima: strukovni ekonomista, u diplomi (skraćenica: struk.ek.) odnosno strukovni menadžer, u diplomi (skraćenica: struk.menadž.), za 250 novoupisanih studenata u prvu godinu studija (od toga 150 za program Poslovna ekonomija i preduzetništvo i 100 za program Finansijski, bankarski i berzanski menadžment).

 

 • OSNOVNE STUDIJE PEiP
 • OSNOVNE STUDIJE FBBM

osnovne studije

 

 

osnovne studije vps Čačak

.

Saradnja sa American College of Thessaloniki

Mi smo i društveno odgovorna organizacija koja želi da kadrovi koje školuje budu najbolji i najuspešniji. Urpavo težeći takvim ciljevima zbog vas smo sa Američkim Koledžom u Solunu potpisali ugovor o poslovno tehničkoj sradnji koji između ostalog omogućava da svoje studije nastavite u Solunu. Nudimo vam:

 • Da studirate na univerzitetu akreditovanom od NASC, agencije koja akredituje Harvard, Jejl i druge vrhunske univerzitete u SAD.
 • Da studirate na internacionalnom fakultetu, sa studentima iz preko 20 zemalja u raznovrsnom i bogatom multikulturalnom okruženju.
 • Da postanete član mreže od preko 10 hialjda Anatolija diplomaca, od kojih su danas neki lideri u industrijama, bankama i organizacijama širom sveta.
 • Da studirate u savremenom kampusu i koristite biblioteku Bissel, koja se prostire na površini od 45.000 m2, kao i da imate pristup najsavremenijim  informacionim tehnologijama.
 • Da pohađate visoko kvalitetan program koji je dizajniran po modelu pravog američkog univerziteta, ali i da vam predaju iskusni i visoko kvalifikovani profesori.

 

Potrebna dokumenta:

 • Kandidat koji je završio srednju školu u trogodišnjem trajanju, dužan je da, posle položenog prijemnog ispita, položi 2 (dva) dopunska ispita po izboru od sledećih predmeta:
 • POSLOVNA EKONOMIJA
 • upisSOCIOLOGIJA
 • INFORMATIKA
 • MATEMATIKA
 • EKONOMIJA
 • MENADŽMENT
 • JAVNE FINANSIJE
 • BANKARSTVO
 • POSLOVNE FINANSIJE
 • MARKETING

Prijemni ispit

PRIJEMNI ISPIT POLAŽE SE IZ OBLASTI EKONOMSKIH I INFORMATIČKIH NAUKA KOJE SE IZUČAVAJU U SREDNJOJ ŠKOLI.

 

Kontakt

Sedište:

Pivarski prolaz 85, sprat 3,
Učiteljska 1,
Ustanova za kulturno-obrazovnu
delatnost „Kosta Novaković“,
Župana Stracimira 9.
32.000 Čačak
Telefon: 032/311-351
e-mail: info@vpscacak.edu.rs
http://vpscacak.edu.rs/

mapa čačak vps

 

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex