balkanex logo
Baner

logo fpmFakultet za preduzetni menadžment
Ulica Modene br.5 21000 Novi SadU okviru prostora od preko 2.000 m2 , u strogom centru Novog Sada, Fakultet raspolaže sa 2 amfiteatra, 5 velikih učionica i 6 manjih učionica sa ukupno 820 mesta. Studentima su na raspolaganju 3 računarske sale sa ukupno 55 umreženih računara, multimedijalna sala sa 40 mesta, 2 čitaonice sa 20 mesta i dodatnih 5 računara i dva studentska kluba. Sve učionice imaju obezbeđene uslove za pristup Internetu i multimedijalno izvođenje nastave putem video projekcija.
Fakultetska računarska mreža obuhvata sve prostorije Fakulteta, trenutno ima preko 120 računara i neprekidan pristup Internetu brzinom od 5 Mb/s.

U tabeli ispod možete pogledati dva studijska programa osnovnih studija i master studije:

  • OS Inženjerski Men
  • OS Kvalitet i Reinženjering
  • Master Inženjerski Men
  • Master Kv i Reinž

osnovne studije

 

osnovne studije kvalitet

 

master studije

 

master kvalitet

 

.

Studijski program INŽENJERSKI MENADŽMENT jedan je od studijskih programa osnovnih akademskih studija. Traje četiri godine. Na I godinu osnovnih akademskih studija ovog studijskog programa mogu se upisati lica sa prethodno stečenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju i položenim ispitom za proveru sklonosti i sposobnosti kako je to regulisano Statutom Fakulteta. Upis kandidata vrši se na osnovu konkursa. Odluku o raspisivanju konkursa donosi Senat Univerziteta, a na predlog Nastavno – naučnog veća Fakulteta.

Završetkom studijskog programa Inženjerski menadžment stiče se 240 ESPB bodova i stručni naziv Inženjer menadžmenta studijskog programa Inženjerski menadžment.
Inženjer menadžmenta je osposobljen za razvoj i primenu znanja u svim oblastima privrede u različitim državnim, privatnim i javnim preduzećima. Osposobljen je za nastavak daljeg sopstvenog usavršavanja, na diplomskim akademskim–master studijama, a u okviru užih srodnih naučnih oblasti.

Studijski program osnovnih akademskih studija Inženjerski menadžment traje četiri godine. Nastava se izvodi kroz 8 semestara, pri čemu dva semestra čine akademsku godinu. Jedan semestar traje 15 nedelja. Za vreme ukupnog trajanja studija student treba da ostvari najmanje 240 ESPB bodova, odnosno najmanje 60 ESPB bodova u svakoj akademskoj godini.

sala fpmNaziv studijskog programa osnovnih akademskih studija je KVALITET I REINŽENJERING. Stručni naziv koji se stiče je Inženjer menadžmenta studijskog programa Kvalitet i reinženjering.
Na studije prvog stepena, osnovne akademske studije ovog studijskog programa može se upisati lice koje ima prethodno završeno srednjškolsko obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju i položi ispit za proveru sklonosti i sposobnosti kako je to regulisano Statutom Fakulteta. Upis kandidata se vrši na osnovu Konkursa. Odluku o raspisivanju konkursa donosi Senat Univerziteta, a na predlog Nastavno-naučnog veća Fakulteta.
Studijski program osnovnih akademskih studija Kvalitet i reinženjering traje tri godine. Nastava se izvodi kroz 6 semestara, od kojih svaki traje 15 nedelja, dva semestra čine akademsku godinu. Ukupan broj ESPB za akademsku godinu je najmanje 60. Za vreme ukupnog trajanja studija student treba da ostvari najmanje 180 ESPB bodova.

Fakultet za preduzetni menadžment u centru Novog Sada

 

Kandidati imaju mogućnost da pre upisnog roka podnesu predupisnu prijavu na osnovu koje sebi "rezervišu" mesto na Fakultetu. Predupisna prijava sadrži lične podatke zainteresovanog kandidata, a podnosi se lično, telefonom ili mejlom. Predupis počinje 1. marta.
Po podnošenju potrebne dokumentacije, predupisani kandidat polaže ispit za proveru sklonosti i sposobnosti i zaključuje sa Fakultetom ugovor o školovanju.

Ispit za proveru sklonosti i sposobnosti obuhvata:
a) test iz engleskog jezika, na osnovu kojeg se procenjuje nivo kursa na koji će se kandidat uključiti;
b) test sklonosti za zanimanje.

fpm Novi SadŠkolarina za jednu godinu osnovnih akademskih studija iznosi 1.440 evra za uplatu u celosti do početka školske godine; 1.540 evra za uplatu u četiri rate, čiji su rokovi precizirani ugovorom o školovanju; 1.600 evra za uplatu u deset rata.
Uplate se vrše u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.
Fakultet odobrava poseban popust za članove uže porodice koji istovremeno studiraju. Popust iznosi 10% na ukupnu školarinu svakog pojedinog člana porodice.

 

Kontakt

Ulica Modene br.5 21000 Novi Sad
021/ 450-893
E-mail: info@fpmbk.edu.rs
www.fpmbk.edu.rs

mapa fpm

 

 

 

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex