balkanex logo
Baner

logo fppsFakultet za pravne i poslovne studije
Bulevar oslobođenja 76, 21000 Novi SadFakultet za pravne i poslovne studije je danas respektabilna i renomirana visokoškolska ustanova, koja je uspela da među prvim institucijama u zemlji dobije akreditaciju - kako za ustanovu, tako i za same studijske programe na osnovnim i diplomskim akademskim studijama. zgrada fpps
Pored ovoga, Fakultet je intenzivirao međunarodnu saradnju, organizujući sada već tradicionalne međunarodne naučne skupove i povezujući se sa srodnim fakultetima u regionu (npr. Fakultet za poslovni menadžment – Bar, Crna Gora; Fakultet za bezbjednost i zaštitu – Banja Luka, Bosna i Hercegovina; Pravni i Ekonomski fakultet u Rijeci i Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji - Hrvatska) i izvan njega kao što su Univerziteti iz Peruđe i Trsta... Sama ideja o intenzivnoj saradnji i povezivanju bila je generisana od strane profesora Vrkatića, koji je smatrao da se stereotipi konzervativizma prevazilaze intelektualnom komunikacijom i razmenom. Ta njegova ideja dobila je svoju formu u nazivu UNION OF SOUTH EASTERN EUROPE FACULTY i njenom akronimu USEE.

Fakultet za pravne i poslovne studije u Novom Sadu ima sledeće studijske programe od kojih u tabeli možete pogledati one koji su vezani za ekonomiju i menadžment. Ostale možete pogledati klikom ka linku ka sajtu fakulteta na kraju ove stranice.

SMEROVI:
1. Pravo
2. Poslovna psihologija
3. Menadžmentu poslovno-civilnoj bezbednosti
4. Engleski jezik
5. Poslovni menadžment

 • MENADŽMENT PCB
 • POSLOVNI MENADŽMENT
 • MASTER MPCB

osnovne studije

osnovne studije fpps

 

fpps master

 

.

Izmenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju donetim 30. juna 2010. godine, u članu 95. stav 2. propisano je da "lice koje ostvari najmanje 240 ECTS bodova na akademskim studijama prvog i drugog stepena, stiče stručni naziv diplomirani".
To znači da svi studenti koji završe osnovne studije i time steknu 180 ECTS, nakon ostvarenih 60 ECTS na I godini master studija (ukupno četiri godine studija), stiču stručni naziv diplomirani menadžer.

studenti fppsStudenti koji završe menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti: osnovne akademske studije (180 ECTS) menadžer (bachelor), (240 ECTS) diplomirani menadžer, master akademske studije (300 ECTS) diplomirani menadžer - master, osposobljavaju se za rad u sektoru civilne i javne bezbednosti na svim operativnim i bezbednosnim poslovima: u policiji, vojsci, drugim državnim organima, zatim u preduzećima i ustanovama kao menadžeri odgovorni za organizaciju i planiranje mera bezbednosti lica, objekata, javnih skupova i specijalnih transporta.  Pored toga, mogu da otvaraju detektivske agencije ili agencije za fizičko-tehničko obezbeđenje.

 

Promotivni spot Fakulteta za pravne i poslovne studije Novi Sad. Kvalitet ove visokoškolske institucije se zasniva na kompetentnom nastavnom kadru i studentima.


Prijemni ispit je u obliku testa koji sadrži pitanja iz opšte kulture i obrazovanja.
Termini pripremne nastaveza smer Menadžment u poslovno-civilnoj bezbednosti su

 • Svake srede u 13:00 časova.

Pripremu za prijemni ispit drže naši asistenti i saradnici u nastavi: Tatjana Skakavac, Ivana Kotur, Dragana Malinović i Dragan Radanović.

Termini pripremne nastaveza smer Poslovni menadžment:

 • 18. maj
- 17:00    Doc. dr Milica Radović
 • 26. maj
- 17:00    Doc. dr Vladimir Njegomir
 • 01. jun
- 17:00    Ana Jovičić, saradnik u nastavi


amfiteatar fpps

Školarina

 • iznosi 1.550 €, uz mogućnost plaćanja u 10 rata (1. rata je 380 €, a ostalih devet rata po 130 €)
 • svi udžbenici su uračunati u cenu školarine, kao i overa semestra u datom roku

* U cenu školarine nisu uračunati :    

 • prijava ispita
 • izdavanje uverenja o položenim ispitima
 • izdavanje overenog plana i programa
 • odbrana završnog rada
 • izdavanje diplome

Kontakt

adresa: Bulevar oslobođenja 76
21000 Novi Sad
tel: +381(21) 4727 884  
e-mail: office@useens.net

http://www.fpps.edu.rs/

mapa fpps

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex