balkanex logo
Baner

zgrada vpsnsVisoka poslovna škola
Vladimira Perića - Valtera, 4 (univerzitetski kampus), 22000 Novi Sad
Bulevar kralja Petra I, 38 / III sprat, Novi Sad

Visoka poslovna škola strukovnih studija, Novi Sad, je pravni sledbenik Više poslovne škole, Novi Sad (1996. god.) koja je nastala spajanjem  Više ekonomske-komercijalne škole (1959. god.) i Više škole za organizaciju i informatiku (1967. god.), obe iz Novog Sada. zgrada 2

 


logo

 

 Obrazovnu delatnost 
Škola ostvaruje realizujući studijske programe osnovnih strukovnih studija (prvog stepena) u okviru obrazovno-naučnog polja: Društveno - humanističke nauke iz oblasti:

 • ekonomije
 • biznisa i menadžmenta

Studijski programi osnovnih strukovnih studija ostvaruju se u trajanju od 3 (tri) školske godine - 6 (šest) semestara, u obimu od 180 ESPB bodova po sledećim studijskim programima:

 • Finansijsko poslovanje i računovodstvo
 • Trgovina i međunarodno poslovanje
 • Preduzetnički biznis
 • Turizam i hotelijerstvo
 • Poslovna informatika.

 

 • FPR
 • TMP
 • PB
 • PI
 • SPECIJALISTIČKE

osnovne studije vps

 

trgovina vpsns

 

osnovne studije vpsns

 

vpsns osnovne studije

 

spec studije

.

holŠkola je uspešno okončala proces akreditacije ustanove i predloženih studijskih programa. Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta Republike Srbije je 30. aprila 2007. godine donela po kojoj je Viša poslovna škola u Novom Sadu dobila uverenje o akreditaciji, čime je postala visoka poslovna strukovna škola sa sledećim akreditovanim studijskim programima: Finansijsko poslovanje i računovodstvo, Trgovina i međunarodno poslovanje, Preduzetnički biznis, Turizam i hotelijerstvo i Poslovna informatika.

PRIJEMNI ISPIT

Prijemni ispit se polaže iz dva predmeta od sedam ponuđenih. Svaki od predmeta se boduje sa po 30 bodova tako da se po osnovu polaganja prijemnog ispita može ostvariti najviše 60 bodova.

Ukupan broj bodova koji kandidat može sakupiti po osnovu uspeha u srednjoj školi i rezultata na testu iznosi 100. Rok za prijavu kandidata, raspored polaganja prijemnog ispita i druge informacije vezane za upis, Škola će objaviti na oglasnoj tabli i na internet stranici Škole: www.vps.ns.ac.rs 

PROGRAM PRIJEMNOG ISPITA Prijemni ispit polaže se iz dva, od sledećih predmeta:

 • Ekonomija
 • Poslovna ekonomija
 • Matematika
 • Informatika
 • Sociologija
 • Geografija
 • Psihologija
DRŽAVNA ŠKOLA sa tradicijom u obrazovanju ekonomske i informatičke struke dugom 50 godina.
Škola koja ima viziju razvoja, da postane akademska obrazovna ustanova evropskog tipa.
Škola koja želi da zadovolji vaše potrebe sa upotrebljivim znanjima koja ćete steći savremenim načinima rada i da vas osposobi za susret sa tržištem.
Škola u kojoj ćete ne samo studirati već imati mogućnost da potvrdite i razvijete svoje sposobnostiŠkola koja vam nudi mogućnosti da usavršite svoj poslovni engleski, nemački, francuski i ruski jezik za buduće poslovne kontakte.
Škola koja ulaže značajna sredstva u najsavremeniju elektronsku opremu, prostor i biblioteku i stvara odlične uslove za studiranje

 

Kontakt

Vladimira Perića-Valtera 4 (sedište),
i Bulevar kralja Petra I 38 (druga zgrada),
22000 Novi Sad
021/485-4000
www.vps.ns.ac.rs
vps_info@uns.ac.rs

mapa

mapa2

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex