balkanex logo
Baner

logoVisoka ekonomska škola u Leposaviću
24. novembra b.b., Leposavić

 

 

Progrаm dvogodišnjih i trogodišnjih studijа zаjednički ostvаruje 30 nаstаvnikа i sаrаdnikа, od kojih 20 imа аkаdemsko zvаnje doktorа nаukа. Tаkođe, u cilju uspešne reаlizаcije svojih nаstаvnih sаdržаjа Školа аngаžuje više stručnjаkа iz oblаsti poslovne ekonomije i biznisа, stvаrаjući tаko pretpostаvke zа reаlizаciju prаktičnih zаdаtаkа i projektа.

Visoka ekonomska škola strukovnih studija u Peći s privremenim sedištem u Leposaviću - lista smerova

 • Finansijski menadžment
 • Menadžment malih i srednjih preduzeća
 • Spoljnotrgovinsko poslovanje i carinski menadžment

Postoji i program dvogodišnjih studija. Programe pogledajte u našim tabelama:

 

 • FM
 • MMiSP
 • SPOLJ
 • SPEC1
 • SPEC2
 • 2god
 • 2god
 • 2god
 • 2god

finansijski menadžment balkanex

mala i srednja preduzeća

 

spoljna trgovina

 

specijalističke

 

specijalističke studije

 

 

carina

 

finansije

 

robni promet

 

turizam

 

.

Pravo na konkurs za upis u prvu godinu studija imaju kandidati koji imaju završenu:

 • srednju četvorogodišnju školu
 • srednju trogodišnju školu sledećih zanimanja: trgovina, ugostiteljstvo i turizam, mašinstvo i obrada metala, elektrotehnika, poljoprivreda, proizvodnja hrane i prehrana, šumarstvo i obrada drveta, geologija, rudarstvo i metalurgija, hemija, nemetali, grafičarstvo, tekstilstvo i kožarstvo, geodezija i građevinarstvo, saobraćaj i zanimanje ličnih usluga.

zgradaNa trogodišnje studije mogu se upisati samo kandidati sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju.

Svi kandidati polažu klasifikacioni ispit iz predmeta (2 biraju):

 • Ekonomika i organizacija preduzeća,
 • Matematika,
 • Politička ekonomija,
 • Sociologija,

 

 

Kontakt

Adresa:
24. novembra b.b., Leposavić
Telefoni:
028 / 83-351, 83-780, 85-663 Website:
www.ves-pec.edu.rs
E-mail:
vespec@ves-pec.edu.rs

 

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex