balkanex logo
Baner

logoFakultet za poslovne studije Megatrend
Stari Korzo 36, Požarevac

Fakultet za poslovne studije iz Požarevca posluje u okvirima Megatrend univerziteta sa sedištem u Beogradu, kao jedna od trinaest visokoškolskih ustanova koje postoje u ovom Univerzitetu. Ovaj Fakultet je ujedno i jedina visokoškolska ustanova u statusu Fakulteta koja postoji na području Braničevskog okruga.
Fakultet za poslovne studije u Požarevcu je akreditovan za realizaciju Osnovnih akademskih (poslovnih) studija u ucionicatrajanju od četiri školske godine, odn. osam semestara i sa priznatih 240 ESPB (evrospki sistem prenetih bodova). Pored ovog studijskog programa, akreditovan je studijski program Diplomskih akademskih (master) studija pod nazivom „Upravljanje poslovanjem preduzeća“. Najzad, akreditovan je i poseban studijski program Specijalističkih akademskih studija pod nazivom „Bankarsko i berzansko poslovanje“. Studijski programi master studija i specijalističkih studija traju jednu školsku godinu, odn. dva semestra i sa priznatih 60 ESPB .

  • OSNOVNE STUDIJE
  • MASTER I SPECIJALISTIČKE STUDIJE

osnovne studije Požarevac

master studije fps Požarevac

 

.

Studijski program Poslovne akademske studije, pored ekonomskih znanja, nudi studentima i bliže upoznavanje sa praktičnim znanjima o poslovnoj ekonomiji i poslovanju preduzeća; upoznaju se sa temeljnim teorijskim i praktičnim ekonomskim kategorijama iz oblasti mikroekonomije, makroekonomije, marketinga, menadžmenta, ekonomije poslovanja, računovodstva, finansija i bankarstva; analitički rešavaju poslovne probleme preduzeća, i osposobe se u oblasti upravljanja poslovanjem preduzeća.


UPIS

Pravo upisa na prvu godinu studija imaju svi kandidati sa prethodno završenom srednjom školom (četvrti stepen stručnosti). Na fakultet se mogu upisati i strani studenti koji su prethodno nostrifikovali diplomu o završenoj srednjoj školi.

amfiteatar Požarevac fpsSvi kandidati koji se upisuju na prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit.

Na prijemnom ispitu polažu se dva, od mogućih pet ponuđenih predmeta:
1. Ekonomika poslovanja
2. Sociologija
3. Engleski jezik
4. Matematika
5. Informatika

Priručnik za polaganje prijemnog ispita možete nabaviti u biblioteci F.P.S. Požarevac ul. Stari Korzo 36.
Dokumenta koja je potrebno priložiti kao preduslov za polaganje prijemnog ispita su:
Diploma o završenoj srednjoj školi;
Četiri svedočanstva završene srednje škole;

Izvod iz matične knjige rođenih ;
Dokaz o uplati za prijemi ispit. 
Uplatu izvršiti na tekući račun:
broj računa:105-37262-84
primalac: Fakultet za poslovne studije Požarevac

Uverenje o državljanstvu.

Kontakt

adresa:  Stari Korzo 36, Požarevac
telefon:  012/530-939
e-mail:   studentskasluzba@fpspo.edu.rs
web: http://www.fpspo.edu.rs/

 

 

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex