balkanex logo
Baner

logoEkonomski fakultet u Prištini
Kolašinska 156, 38220 Kosovska Mitrovica

Ekonomski fakultet u Prištini, kao visoko obrazovna i naučna ustanova, svoj razvojni put otpočeo je kao odeljenje Pravno-ekonomskog fakulteta u Beogradu, kada je u jesen 1961. godine upisao prvu generaciju studenata.
U prvu godinu studija upisana su 203 redovna i 417 vanrednih studenata. Nastavu i vežbe izvodili su nastavnici i saradnici Ekonomskih fakulteta iz Beograda, Niša i Skoplja.
Od 1985/86.godine na Fakultetu se odvija nastava i na magistarskim studijama. Za proteklih sedamnaest godina na Fakultetu je uspešno odbranjeno više desetina magistarskih teza i doktorskih disertacija.

Studijski program "Poslovna ekonomija" traje osam semestara i vrednuje se sa 240 ESPB. Na osnovu savremenih naučnih dostignuća iz ovih oblasti, program studentima obezbeđuje bazična znanja kao i  znanja iz stručnih disciplina i  pomoćnih sadržaja.

Studijski program poslovna ekonomija ima četiri modula:

1. Računovodstvo i revizija,

2. Finansije, bankarstvo i osiguranje,

3. Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina i

4. Menadžment, marketing i preduzetništvo.   

 

  • OSNOVNE STUDIJE PRVE 3GOD
  • ČETVRTA
  • ČETVRTA
  • MASTER1
  • MASTER2
  • MASTER3
osnovne studije priština

modul priština ekonomski

Modul osnovnih studija ekonomskog fakulteta

master studije

 

master pristina ekonomski

 

master priština

 

.

Studijski program jednim svojim delom obuhvataju opšte obrazovni predmeti koji obezbeđuju znanja iz: sociologije, stranih jezika i sl, kao i teorijsko-metodološki predmeti (matematika, statistika, osnovi ekonomije, makroekonomska analiza i sl), koji su osnova za nadgradnju naučno-stručnih i stručno-aplikativnih predmeta.

Deo studijskog programa vezan za modul 1. Računovodstvo i revizija pokriva uže stručne discipline omogućavajući studentima nova saznanja iz: računovodstva, kontrole, revizije, specijalnih bilansa i sličnih naučnih disciplina. 

Deo sudijskog programa koji se odnosi na modul 2. Finansije, bankarstvo i osiguranje obuhvataju uže stručne discipline iz: međunarodnog bankarsta, finansijskih tržišta i institucija, bankarstva, osiguranja i sl.

zgrada ekonomskog u PrištiniDeo studijskog programa koji se odnosi na modul 3. Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina obuhvata uže stručne discipline omogućavajući studentima nova saznanja iz: međunarodne trgovine, međunarodnih finansija, ekonomije Evropske unije, međunarodnog marketinga, međunarodne špedicije, transporta i osiguranja.

Deo koji se odnosi na modul 4. Menadžment, marketing i preduzetništvo omogućava studentima potrebna znanja  iz: menadžmenta usluga, međunarodnog marketinga, ponašanja potrošača, menadžmenta kvaliteta i sličnih naučnih disciplina.

 

UPIS

Kandidati koji konkurišu za upis u prvu godinu studija polažu prijemni ispit iz dva predmeta po sopstvenom izboru, od sledećih šest predmeta:
1. Srpski jezik i književnost
2. Ekonomika preduzeća
3. Osnovi ekonomije
4. Sociologija
5. Filozofija
6. Matematika

Prijemni ispit obuhvata programske sadržaje koji su izučavani u srednjoj školi u četvorogodišnjem trajanju.

Izbor kandidata za upis u I godinu osnovnih akademskih studija obavlja se prema rezultatima postignutim na prijemnom ispitu i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi, a na osnovu rang liste koja se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.

 

Kontakt

Kolašinska 156, 38220
Kosovska Mitrovica

Telefon/fax:
028/497-934
E-mail:
eko@pr.ac.rs
web: http://www.efpr.edu.rs/

 

 

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex