balkanex logo
Baner

logoEDUCONS Univerzitet

Vojvode Putnika BB, 21208 Sremska Kamenica

EDUCONS je prvi privatni univerzitet u Vojvodini. Od Ministarstva prosvete Republike Srbije dobio dozvolu za rad u junu 2008. godine. Univerzitet EDUCONS čine pet fakulteta:
1.Fakultet za uslužni biznis-FABUS
2.Fakultet poslovne ekonomije
3.Fakultet zaštite životne sredine
4.Akademija klasičnog slikarstva
5. Fakultet ekološke poljoprivrede
EDUCONS obrazuje kadrove na osnovnim akademskim, diplomskim akademskim (master), specijalističkim i doktorskim studijama.

Fakultet za uslužni biznis - FABUS

Fakulteta za uslužni biznis koji je osnovan 2001. godine. Za proteklih deset godina, fakultet se afirmisao kao jedna od vodećih privatnih institucija visokog školstva u Vojvodini i Srbiji. Tokom 2008. godine fakultet je priključen novoosnovanom Univerzitetu EDUCONS.

Na Fakultetu za uslužni biznis možete steći znanja na:

1. Osnovnim studijama
-smer - Menadžment u uslugama

2. Master studijama
-smer - Menadžment u javnoj upravi

3. Specijalističkim studijama
smer - Marketing menadžment

  • MENADŽMENT U USLUGAMA
  • MENADŽMENT U JAVNOJ UPRAVI
  • MARKETING MENADŽMENT

MENADŽMENT U USLUGAMA

MENADŽMENT U JAVNOJ UPRAVI

MARKETING MENADŽMENT

.

Fakultet poslovne ekonomije

Fakultet poslovne ekonomije je visokoškolskaobrazovno-naučna i istraživačka ustanova koja školuje kadrove zakvalitetan i kreativan rad u domenu poslovne ekonomije, za vođenjesopstvenog malog preduzeća, za uspešno uključivanje u privredneorganizacije iz oblasti usluga, kao i za strateško i operativnoupravljanje njihovom konkretnom ekonomskom stvarnošću.

Promotivni video Univeriteta Educons u Sremskoj Kamenici. U mini-filmu se mo\ete detalnije upoynati sa ovom obrayovnom institucijom.

Na Fakultetu poslovne ekonomije možete steći znanja na:

1. Osnovnim studijama
- Finansije i bankarstvo
- Turizam i sport

2. Master studijama
- Finansije i bankarstvo
- Turizam i sport

3. Specijalističkim studijama
- Poslovna ekonomija

  • FIN i BAN OSN
  • TUR i SPO OSN
  • FINiBAN MASTER
  • TURiSPO MASTER
  • POS EKON SPEC

finansije i bankarstvo

turizam i sport

finansije i bankarstvo

turizam i sport

poslovna ekonomija

.

zgradaUPIS

Prijemni ispit na Fakultetu za poslovnu ekonomiju i Fakultetu za uslužni biznis sastoji se od 60 pitanja iz različitih oblasti opšte kulture, sa po šest ponuđenih odgovora. Prilikom prijave i po polaganju prijemnog ispita primenjuje se sledeći sistem bodovanja:
a. Opšti uspeh iz srednje škole donosi 40 bodova
b. Bodovi iz srednje škole se izračunavaju po principu sabiranja opšteg uspeha u sva četiri razreda srednje škole i množenjem dobijenog broja sa brojem 2
c. Svako od 60 pitanja na prijemnom ispitu nosi po jedan bod, tako da ukupan broj bodova koji je moguće osvojiti iznosi 40+60=100
Pre prijemnog ispita, potrebno je da kandidati popune Prijavu za polaganje prijemnog ispita i o polaganju se informišu na fakultetima.
Prijavni list - Fakultet za uslužni biznis
Prijavni list - Fakultet poslovne ekonomije

 

Kontakt

Vojvode Putnika BB, 21208 Sremska Kamenica, Srbija
tel/fax: 021 4893 610, 0214893 604
e-mail: info@educons.edu.rs
Internet prezentacija: http://www.educons.edu.rs

 

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex