balkanex logo
Baner

logoVisoka škola strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije
Mitropolita Stratimirovića 110, Sremski Karlovci

 

zgradaMisija Visoke škole strukovnih studija za menadžment i poslovne komunikacije je obrazovanje stručnjaka koji će umeti da stiču, cene i proširuju znanje, gradeći sopstvenu karijeru i doprinoseći većem stepenu razumevanja među ljudima, na lično zadovoljstvo i zadovoljstvo svog okruženja.

Osnovni zadatak Škole je obrazovanje kadrova u oblasti menadžmenta, posebno menadžmenta u marketingu i poslovnom komuniciranju. U studijskim programima su zastupljene stručne i stručno-aplikativne discipline koje doprinose bržem uključivanju kadrova u praksu, uz razumevanje procesa globalizacije i prihvatanje evropskih standarda. Osnovni zadatak doprinosi realizaciji društveno postavljenih ciljeva i ima svoju opravdanost u uočenom nedostatku obrazovanih menadžera.

 

  • KOMUNICIRANJE
  • OS MENADŽMENT TRGOVINE I MARKETINGA

osnovne studije

 

osnovne studije

 

.

gradŠkola kao svoj zadatak postavlja saradnju sa okruženjem i poslovnim subjektima u cilju doprinosa izgradnji društva zasnovanog na znanju, promovisanju organizacija koje uče i permanentnog učenja.

Stalno ulaganje u resurse obezbeđuje kontinuitet u ovladavanju savremenim tehnikama i alatima, kako zaposlenih, tako i studenata Škole. 

Studenti koji završe studije na studijskom programu Menadžment u marketingu će biti osposobljeni za uključivanje u marketinške aktivnosti proizvodnih, trgovačkih, turističkih, javnih, marketinških i drugih organizacija.

 

 

Kontakt

Mitropolita Stratimirovića 110, Sremski Karlovci
tel. 021/882-892
email: info@mpk.edu.rs
web: http://www.mpk.edu.rs/

mapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex