balkanex logo
Baner

logoEkonomski fakultet Subotica

Segedinski put 9-11, 24000 Subotica

zgradaEkonomski fakultet Subotica, akreditovana visokoškolska institucija u sastavu Univerziteta u Novom Sadu, 2010. godine obeležaio je 50 godina postojanja. Tokom svih tih godina, zvanje diplomiranog ekonomiste po četvorogodišnjem akademskom programu steklo je preko 14.000 studenata, a diplomu osnovnih akademskih studija prema trogodišnjem programu oko 450 studenata. Na Fakultetu je odbranjeno više od 420 magistarskih radova, a u protekle 3 godine 50 kandidata steklo je zvanje diplomirani ekonomista – master. Ekonomski fakultet Subotica u zvanje doktora nauka promovisao je preko 300 kandidata koji su doktorate odbranili na ovoj instituciji.

Ekonomski fakultet Subotica realizuje osnovne akademske studije u trajanju od tri godine (šest semestara) na devet studijskih programa:

1. Agrarna ekonomija i agrobiznis
2. Evropska ekonomija i biznis
3. Finansije, bankarstvo i osiguranje
4. Kvantitativna ekonomija
5. Marketing
6. Menadžment
7. Poslovni informacioni sistemi
8. Računovodstvo i revizija
9. Trgovina

  • AgEkoAgbiz
  • EvroEkoBiz
  • FinBanOs
  • KvEko
  • Mar
  • Men
  • PosInfSiS
  • RačRev
  • Trg

agrarna ekonomija i biznis

evropska ekonomija i biznis

finansije bankarstvo osiguranje

Kvantitativna ekonomija

marketing

menadžment

poslovni informacioni sistemi

računovodstvo i revizija

trgovina

.
Master studije organizovane su na deset studijskih programa, dok na doktorske studije Fakultet od 2008. godine Fakultet upisuje kandidate na tri studijska programa: Ekonomija, Menadžment i biznis i Poslovna informatika. Više informacija o master i doktorskim studijama pogledajte ovde:
http://www.ef.uns.ac.rs/beta/ofakultetu/studijskiplanovi/masterstudije.htm
http://www.ef.uns.ac.rs/beta/ofakultetu/studijskiplanovi/doktorske_studije/2010-11-15_nastavni_plan.pdf

Prijemni ispit će se polagati krajem juna ili početkom jula, po rasporedu koji će biti objavljen na oglasnoj tabli i Web sajtu Fakulteta, a u skladu sa jedinstvenim konkursom koji će raspisati Univerzitet u Novom Sadu.
Na prijemnom ispitu se polažu dva od sledećih pet predmeta:

1. Osnovi ekonomije
2. Poslovna ekonomija
3. Informatika
4. Matematika
5. Filozofija sa logikom


holPrilikom podnošenja dokumenata na konkurs izjašnjavate se o predmetima koje želite da polažete na prijemnom ispitu.Kandidat može da osvoji ukupno 100 bodova. Od toga, najviše 40 na osnovu uspeha u srednjoj školi, a najviše 60 na osnovu postignutog uspeha na prijemnom ispitu (30 bodova po predmetu). Da biste prešli prag znanja, ukupan broj poena osvojen na prijemnom ispitu mora da bude najmanje 14, pri čemu ni na jednom testu ne sme biti manje od 5 poena. Na primer, ako ste na jednom predmetu, iz kojeg polažete prijemni ispit, osvojili 4 poena, a na drugom 10, prag znanja nije postignut, iako je ukupan broj poena 14. Međutim, kombinacija 5 i 9 poena, znači osvojen prag znanja. Na osnovu uspeha u srednjoj školi treba da imate najmanje 8 bodova. Da biste se upisali na Ekonomski fakultet, zbir bodova ostvarenih na osnovu uspeha u srednjoj školi i bodova postignutih na prijemnom ispitu, mora da bude barem 30.

ŠKOLARINA

Prošle akademske godine (2010/11.) iznos školarine za samofinansirajuće studente na svim studijskim programima je iznosio 96.780,00 dinara, a za studente koji studiraju po sistemu učenja na daljinu 108.900,00 dinara. Visina školarine za studente strane državljane iznosila je 1.900 €.

Iznos školarine za akademsku 2011/12. godinu će biti utvrđen u skladu sa zajedničkim stavom Univerziteta u Novom Sadu.

mapa

Kontakt

Segedinski put 9-11, 24000 Subotica, Srbija
tel/fax: 024/628-000, 024/628-080
e-mail: dekanat@ef.uns.ac.rs
Internet prezentacija: http://www.ef.uns.ac.rs

 

 

 

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex