balkanex logo
Baner

logo valjevoFakultet za poslovnu ekonomiju u Valjevu
(Megatrend Univerzitet)

Pop Lukina 26, 14000 ValjevoFakultet za poslovnu ekonomiju Valjevo je ustanova u koju, procesom akreditacije, prerasta Fakultet za menadžment Valjevo.

Fakultet za poslovnu ekonomiju Valjevo realizuje sledeće studijske programe:

- Osnovne akademske studije poslovne ekonomije
- Diplomske akademske studije poslovne ekonomije agrobiznisa
- Specijalističke akademske studije poslovne ekonomije agrobiznisa

  • OSNOVNE STUDIJE
  • MASTER STUDIJE
  • SPECIJALISTIČKE STUDIJE

osnovne studije fpe valjevo

 

master studije

 

specijalističke studije

 

.

OSNOVNI PODACI O STUDIJSKOM PROGRAMU (OSNOVNE STUDIJE)

Naziv programa: osnovne akademske studije poslovne ekonomije

Vrsta studija: studije prvog nivoa - osnovne akademske studije

salaObim studija: 240 ESPB

Studije se izvode na klasičan način, traju 4 godine (8 semestara). Studije na daljinu se planiraju za akreditaciju u narednom periodu.

Uslovi za upis: Srednjoškolsko obrazovanje IV stepena i položen prijemni ispit (bira se dva od četiri ponuđena predmeta: Sociologija, Ekonomika poslovanja, Matematika i Informatika).

Uslovi za prelazak: Prelazak studenata sa drugih programa se obavlja pre početka semestra, na osnovu molbe studenta, dokaza o statusu, položenim ispitima, ostvarenim ESPB bodovima, nastavnog plana i programa ustanove sa koje vrši prelaz. Nadležna komisija procenjuje na koju godinu studija kandidat može ostvariti prelaz.

Akademski naziv: ekonomista, skraćenica: ekon.


UPIS

Na prijemnom ispitu se polažu 2 od sledeća 4 ponuđena predmeta:

Ekonomika poslovanja
Sociologija
Informatika
Matematika.

Pripremna nastava za polaganje prijemnog ispita se realizuje svake subote od 10-14 časova i besplatna je za sve učenike srednjih škola.

Cena prijemnog ispita je 2.000 dinara.

 

Kontakt

Pop Lukina 26, 14000 Valjevo
Telefon/faks: 014/ 221-539, 014/ 293-270
E-mail: info@fpe.edu.rs
web: www.fpe.edu.rs

mapa fpe valjevo

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex