balkanex logo
Baner

logoFakultet za poslovne studije u Vršcu
(Megatrend Univerzitet)

Omladinski trg 17, Vršac

 

Fakultet za poslovne studije u Vršcu nudi savremeni sistem studija u oblasti poslovne ekonomije i menadžmenta. Studenti stiču znanja i sposobnosti da se uključe u procese ubrzanih promena poslovnog okruženja i prime­ne savremenih poslovnih metoda i organizacije privrednih aktivnosti. Studenti upoznaju celovite, integrisane i praktično primenljive sisteme znanja pojedinih disciplina i oblasti, neophodne za sve nivoe upravljanja i odlu­čivanja u poslovanju.

ucionica fps vršacFakultet za poslovne studije je sastavni deo sistema obrazovanja Republike Srbije.

Ciljevi Fakulteta za poslovne studije su da studenti: steknu osnovna teorijska i praktična znanja o poslovnoj ekonomiji i poslovanju preduzeća; upoznaju se sa osnovnim teorijskim i praktičnim ekonomskim kategorijama iz oblasti mikroekonomije, makroekonomije, marketinga, menadžmenta, ekonomije poslovanja, računovodstva, finan­sija i bankarstva; analitički rešavaju poslovne probleme preduzeća, i osposobe se za uspešno upravljanje poslo­vanjem preduzeća.

Na Fakultetu za poslovne studije izvode se sledeći akademski studijski programi:

I. Osnovne akademske studije poslovne ekonomije
II. Diplomske akademske studije – master: Preduzeće u međunarodnom okruženju
III. Specijalističke akademske studije: Finansijski menadžment

 

  • OSNOVNE STUDIJE
  • MASTER STUDIJE
  • SPECIJALISTIČKE STUDIJE

osnovne studije predmeti

 

master studije vršac

 

 

 

 

specijalističke fps vršac

 

 

 

.

zgrada fps vršacOsnovne akademske studije na Fakultetu za poslovne studije traju četiri godine – osam semestara.Obim studija: 240 ESPB.

Završetkom osnovnih akademskih studija poslovne ekonomije
, student stiče zvanje (stručni naziv): ekonomista.

Na Fakultetu za poslovne studije osposobljavaju se kadrovi za radna mesta: knjigovođe, računovođe, finansijski menadžeri, finansijski analitičari, analitičari poslovanja, bankari, menadžeri prodaje i nabavke, projektni me­nadžeri, marketing istraživači, PR menadžeri, planeri i organizatori poslovanja, kao i za sve ostale ekonomske poslove u vezi sa funkcionisanjem preduzeća.

Diploma Fakulteta za poslovne studije priznata je u zemlji i inostranstvu.

Diplomci Fakulteta za poslovne studije, pored teorijskog znanja, poseduju razvijene celovite preduzetničke sposobnosti i veštine, razumeju praktične izazove menadžmenta, što ih čini znatno konkurentnijim od poborni­ka parcijalnog pristupa upravljanju.


UPIS

Svi kandidati koji se upisuju na prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit.
Na prijemnom ispitu polažu se dva, od mogućih pet ponuđenih predmeta:

  • Ekonomika poslovanja
  • Sociologija
  • Informatika
  • Matematika
  • Engleski jezik

komjuteri

 

 


Potrebni poeni za upis

Maksimalan ukupan broj poena koje kandidat može da osvoji je 100.
Maksimalan broj poena koje kandidat nosi iz srednje škole je 40.
Maksimalan broj poena koje kandidat može da osvoji na prijemnom ispitu je 60.
Minimalan ukupan broj poena koje kandidat mora da ostvari za upis je 60 poena.
Kontakt

Omladinski trg 17, Vršac
Telefon:
013/800-174, 800-173
E-mail: info@megatrend.edu.rs
Web: www.fps.edu.rs

 

 

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex