balkanex logo
Baner

logoFakultet za menadžment - Zaječar

Park šuma Kraljevica bb,19000 Zaječar

Fakultet za menadžment u Zaječaru je osnovan 1997. god., kao prvi privatni fakultet u istočnoj Srbiji. Osnivači Fakulteta su: Megatrend DOO Beograd i Evro-Azijski centar za strateški menadžment DOO Beograd. Fakultet za menadžment Zaječar već dvanaest godina uspešno obrazuje visokoškolske kadrove u oblasti  savremenog menadžmenta i poslovne ekonomije. Član je prestižnog Megatrend univerziteta u Beogradu.

Studije obuhvataju sva tri stepena akademskih studija:

 1. Studije prvog stepena
  • Osnovne akademske studije
 2. Studije drugog stepena
  • Diplomske akademske studije i
  • Specijalističke akademske studije
 3. Studije trećeg stepena
  • Doktorske studije

 • OSNOVNE STUDIJE
 • DIPLOMSKE
 • SPECIJALISTIČKE
 • DOKTORSKE

MENADŽMENT

 

menadžment master

menadžment poslovnih informacionih sistema

menadžment prirodnih resursa

 

.

Fakultet je organizovan kroz tri organizacione jedinice: Nastavno- naučna,   nenastavna jedinica (stručne službe) i Centar za ekonomiju, konsalting, menadžment i marketing - CEKOM, u okviru kojeg se organizuje naučnoistraživački i zgradarazvojni rad nastavnika i studenata radi unapređenja nauke i struke i realizacije studija i projekata za treća lica u oblasti ekonomije, menadžmenta, konsaltinga, marketinga i poslovnih informacionih sistema.

Fakultet je dobitnik mnogih priznanja, a među najznačajnijima spadaju: priznanje evropske komisije za obrazovanje koja ga je svrstala među 1000 najboljih škola  menadžmenta i  biznisa u šk. 2007/08.  god. i  Nagrada grada Zaječara za doprinos u razvoju.

amfiteatar

 

 

 


Osnovne akademske studije menadžmenta traju četiri godine. Završetkom student stiče najmanje 240 ESPB bodova i zvanje: diplomirani menadžer.
Prijemni ispit se polaže iz dva, od ponuđenih četiri predmeta:

- Informatika
- Sociologija
- Matematika
- Ekonomika poslovanja

Redosled kandidata na rang-listi za upis na prvu godinu studija utvrđuje se na osnovu opšteg uspeha u srednjoj školi i rezultata na prijemnom ispitu.
Fakultet štampa priručnik i organizuje besplatnu pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita.
Konkurs FMZ - jun pdf (230kb)


Kontakt

Park šuma Kraljevica bb, 19000 Zaječar, Srbija
tel/fax: +381 19 430 800
e-mail: info@fmz.edu.rs
Internet prezentacija: http://www.fmz.edu.rs

 

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex