balkanex logo
Baner

NEWS ARHIVE OF 2011


FUN ARHIVE OF 2011

Kako se pljačkaju naše firme?
15.08.2011.

Mućke u privatizaciji počinju nameštanjem tendera, a završavaju se prebacivanjem novca na račune of-šor kompanija. Čak 70 odsto kapitala procenjuje se po knjigovodstvenoj ceni, a ne po tržišnoj.

BEOGRAD - Sistematsko čerupanje.
Muvanje u privatizaciji počinje kad preduzeća kupe biznismeni povezani s donosiocima propisa o privatizaciji. Zajedničko za ove kupce je to što im nije stalo da preduzeće koje kupuju nastavi da radi, već hoće da dođu do nekretnina i tržišta.

- Prilikom prodaje preduzeća 70 odsto kapitala procenjuje se po knjigovodstvenoj ceni, a ne po tržišnoj. Sledi simuliranje aukcija i tendera jer posle svake neuspešne prodaje početna cena preduzeća pada. Kad se dostigne određena cena, kao kupci preduzeća pojavljuju se fizička lica kako bi se dobila mogućnost otplate u šest jednakih godišnjih rata - objašnjava sagovornik Kurira upućen u proceduru nameštanja tendera.

Kako se pljačkaju naše firme?
Kupovina, pa otkaz

Nakon „uspešne“ kupovine kupci prodajom od tri do pet odsto kapitala kupljenog preduzeća namiruju sva dospela potraživanja radnika, realizuje se socijalni program, a posle isplata otpremnina radnicima prestaje radni odnos.
- Kad kupac raščisti s radnicima, on počinje da uništava preduzeće, i to prvo preko lažne dokapitalizacije. Neosnovano se uvećava vrednost nabavljene opreme za potrebe preduzeća naduvavanjem faktura inodobavljača nerealnim procenama „naručenih veštačenja“ - priča naš izvor i dodaje da se kontinuitet poslovanja obezbeđuje simuliranjem poslovnih odnosa.


Prekasno poništavanje ugovora


- Novac se „šeta“ kroz račune kupljenog preduzeća kako bi se u bilansima prikazao porast prihoda. Onda se uzimaju krediti kod banaka i stavljaju se hipoteke na nepokretnosti preduzeća u znatno većem iznosu od dozvoljenog. Nakon priliva, novac se isisava kroz marketinške, pravne, konsultantske usluge na ime naknada za članstvo u upravnom i nadzornom odboru, menadžerske ugovore i slično - ističe naš sagovornik. On naglašava da Agencija za privatizaciju, koja kontroliše ispunjavanje kupoprodajnog ugovora, u mnogim slučajevima raskida ugovor prekasno, kad je kupac naneo nenadoknadivu štetu preduzeću i umanjio njegov kapital, a sebi obezbedio ogromnu protivpravnu imovinsku korist.

Sistematsko uništavanje malih akcionara

Posle lažne dokapitalizacije obara se vrednost akcija na berzi.
- To se radi ponavljanjem kupovine i prodaje minimalnog broja akcija na berzi u minimalnom vremenskom intervalu, uz stalno obaranje cene prilikom sledeće kupovine. Tako se stvara negativna razlika u ceni akcija da bi se kasnijom dokapitalizacijom istisnuli manjinski akcionari koji su vlasnici oko 30 odsto akcija. Dokapitalizacija se vrši novcem koji se „prošeta“ kroz račune preduzeća, čime se manjinski akcionari svode na manje od pet odsto pre prevođenja AD u DOO - objašnjava naš sagovornik i dodaje da potom na scenu stupaju of-šor kompanije.


Ostaju „prazne ljušture“


Imovina privatizovanog preduzeća prodaje se direktno ili preko zavisnih preduzeća.
- Osnivaju se zavisna privredna društva u čiju se imovinu unose nepokretnosti preduzeća. Potom se 100 odsto udela u zavisnim preduzećima prodaje of-šor kompanijama sa odloženim plaćanjem, pri čemu se novac od prodaje uplaćuje na nerezidentne račune of-šor kompanije ili prima u kešu, koji se potom koristi za dalje kupovine preduzeća - kaže sagovornik Kurira, koji naglašava da iza ovakvih biznismena firme ostaju kao „prazne ljušture“ bez imovine i bez kapitala.


Šema za privatizaciju

1. Više neuspešnih tendera opada cena preduzeća
2. Tender uspešan preduzeće se fizičkom licu prodaje po mnogo nižoj ceni od početne
3. Kupac prodaje deo imovine preduzeća isplaćuju se otpremnine radnicima
4. Lažna dokapitalizacija Kupovina opreme po cenama višim od stvarnih, i to od
inostranih dobavljača, pomoću naduvanih faktura
5. Uzimanje kredita i stavljanje imovine preduzeća pod hipoteku
6. Isisavanje novca iz preduzeća preko marketinških i projektantskih fiktivnih ugovora sa of-šor kompanijama.

(Kurir)

 


Neke vesti i zanimljivosti iz meseca: Avgust 2011

JOŠ VESTI...
ZANIMLJIVOSTI...

HTML Comment Box is loading comments...

 

 

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.

 

PROČITAJTE

Arhiva najvažnijih događanja sa fakulteta naših zemalja i novosti sa Balkana kao i zanimljivosti.
POGLEDAJ.

FORUM

Balkanex Forum posvećen je prvenstveno studentima i osmišljen je tako da teme i postovi foruma, kao i ostali sadržaj pomognu povezivanju budućih mladih menedžera i ekonomista sa prostora Ex-Yu. Download okačenih radova drugih studenata foruma, pronalaženje pravih informacija, olakšavanje studiranja na razne načine, globalne teme i druge postove možete naći na našem forumu.