balkanex logo
Baner

NEWS ARHIVE OF 2011


FUN ARHIVE OF 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Albanija vraća Srbiji dug od 8,5 miliona dolara
10.05.2011.

Albanija bi uskoro trebalo da otpočne sa vraćanjem duga Srbiji u iznosu od 8,5 miliona dolara, a koji je nastao u vreme nekadašnje SFRJ, na osnovu robnog prometa Albanije i tadašnje Jugoslavije.

Vlada Srbije predložila je pre četiri dana Skupštini Srbije da ratifikuje njen sporazum sa Savetom ministara Albanije o regulisanju duga te zemlje prema Srbiji.

Kako piše u obrazloženju tog zakonskog akta, reč je o regulisanju duga po obračunima vezanim za robni promet između Albanije i bivše SFRJ.

Sporazumom je predviđeno da će se na utvrđeni dug, koji je 30. septembra 2009. godine iznosio nešto više od 8.5 miliona američkih dolara, obračunavati redovna kamata po šestomesečnoj USD libor stopi na dan 31. marta i 30. septembra svake godine, počev od 1. oktobra 2009. godine.

dugAlbanija
ima pet godina da vrati dug, bez perioda počeka, a datumi plaćanja su 31. mart i 30. septembar svake kalendarske godine, s tim što je prvi datum plaćanja onaj koji nastupi prvi nakon stupanja na snagu bilateralnog sporazuma o regulisanju duga.

Zajedno sa prvim plaćanjem glavnice i kamate biće plaćena i kamata u iznosu od nešto više od 66.000 dolara, što predstavlja redovnu kamatu obračunatu od 1. oktobra 2009. godine do 31. marta 2011. godine, kao datuma kada je potpisan sporazum.

U slučaju kašnjenja plaćanja glavnice i kamate obračunavaće se zatezna kamata po šestomesečnoj USD libor stopi uvećanoj za dva odsto godišnje.

Vlada je parlamentu predložila ratifikaciju sporazuma po hitnom postupku, budući da je, kako je navela, u interesu Srbije da Albanija u što kraćem roku započne izmirivanje obaveza.

(Tanjug)

 

HTML Comment Box is loading comments...

 

 

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.

 

PROČITAJTE

Arhiva najvažnijih događanja sa fakulteta naših zemalja i novosti sa Balkana kao i zanimljivosti.
POGLEDAJ.

FORUM

Balkanex Forum posvećen je prvenstveno studentima i osmišljen je tako da teme i postovi foruma, kao i ostali sadržaj pomognu povezivanju budućih mladih menedžera i ekonomista sa prostora Ex-Yu. Download okačenih radova drugih studenata foruma, pronalaženje pravih informacija, olakšavanje studiranja na razne načine, globalne teme i druge postove možete naći na našem forumu.