balkanex logo
Baner

NEWS ARHIVE OF 2011


FUN ARHIVE OF 2011

Zavisnost od elektronskog bankarstva
(12.09.2011.)

Na jednom od nedavno održanih stručnih skupova na temu elektronskog poslovanja izneta je zanimljiva konstatacija – kada bi sistem elektronskog bankarstva bio nedostupan u toku celog dana, to bi zasigurno bila jedna od prve tri vesti u udarnom terminu dnevnika. Zbog čega je to tako?

Istorija „zavisnosti“ od elektronskog bankarstva počinje još 2003. godine prelaskom platnog prometa na same poslovne banke. Istovremeno sa ovom promenom, menja se i dnevni opis posla službenika finansija u kompanijama koje su prihvatile prednosti elektronskog (Internet) bankarstva, kao i sama filozofija poslovanja i komunikacija na relaciji klijent-banka.

ebankingSlužbenik kompanije više nije morao da ide u banku, stoji u redu ispred bankarskog šaltera, podnosi gomile papira i uplatnica, potpisuje, pečatira, overava, skenira i kopira različitu dokumentaciju kako bi dobio željenu finansijsku uslugu u svojoj banci. Put od zahteva za nekim finansijskim dokumentom do njegove realizacije (pregled stanja, uplate, izvoda...) postao je znatno kraći.

Prelaskom na elektronsko bankarsko, sve ove radnje su postale mnogo efikasnije, tj. svele su se na kliktanje mišem iz udobnosti sopstvene kancelarije. Takođe, veliki broj klijenta je sa aplikacijom za elektronsko bankarstvo dobio mogućnost da istovremeno komunicira sa nekoliko poslovnih banaka, odnosno da na osnovu dostupnih finansijskih podataka, bezbedno, brzo i lako, u svega nekoliko minuta pripremi određeni finansijski izveštaj, analizu svog poslovanja i to odštampa ili „izveze“ u nekom od željenih formata.

Vremenom je aplikacija za elektronsko banakrstvo postala više od samog finansijskog alata, postala je deo svakodnevnog poslovanja. Omogućila je vlasnicima i manadžerima da raspolažu finansijskim informacijama u realnom vremenu i da na osnovu toga planiraju sledeće poslovne korake.

Elektronsko bankarstvo u Srbiji

Pre desetak godina, kompanija Asseco SEE (u to vreme Pexim) ponudila je prve servise elektronskog bankarstva u Srbiji. Danas, preko Asseco SEE servisa za elektronsko bankarstvo posluju 22 komercijalne banke sa više od 100,000 aktivnih korisnika.

Pored standardnih paketa za elektronsko bankarstvo (Office banking i FX) pravnim licima su dostupni i kanali kao što su WEB banking, SMS i email notifikacija o promenama i dostava izvoda, IVR usluge, mobilno bankarstvo, Bill payment & presentment...

Sinergijom više kanala i servisa pružaju se sve potrebne informacije i omogućava klijentima maksimalan komoditet u poslovanju, uz mogućnost , da čak i u slučajevima kada se ne nalaze direktno u svojim poslovnim prostorijama mogu da imaju uvid u svoje poslovanje, donose odluke i vrše plaćanja.

U poslovanju sa privredom, aplikacija Office banking predstavlja novinu i iskorak u oblasti softvera namenjenih elektronskom poslovanju. Prateći sve zahteve koji se postavljaju pred klijente, kao što su brzina i dinamika kojom se dešavaju finansijske promene, specifični zahtevi vlasnika iz inostranstva, različita interna hijerarhija u okviru finansijskog poslovanja, Office banking omogućava:

 • online zanovu sertifikata
 • različite nivou hijerarhije potpisivanja
 • različiti nivou ovlašćenja prilikom promene adresara komintenata
 • udaljeno potpisivanje
 • multijezičnost aplikacije
 • instalaciju multikorisničkih verzija
 • prilagođavanje različitim uvoznim formatima kada su u pitanju platni nalozi
 • prilagođavanje različitim izvoznim formatima kada su u pitanju izvodi
 • automatizacija procesa uvoza/izvoza iz aplikacije
 • uvoz već postojećih adresara komintenata
 • automatski osvežavanje novih verzija programa
Za razliku od postojećih rešenja, krajnjim korisnicima su dostupni i alati kojima klijenti imaju mogućnost da direktno menjaju:
 • izgled same aplikacije
 • platnog naloga
 • autosinhronizaciju
 • autointegraciju
 • uvode verifikatore
 • menjaju politiku PIN-a i lozinke

Takođe, Office banking aplikacija omogućava “preslikavanje” kompanijske interne hijerarhije u finansijama i ovlašćenja koja je prate, i to sve bez dodatne administaracije od strane banke ili pak servisnog centra.

Uz sve navedene funkcionalnosti, Office banking donosi značajne uštede svojim korisnicima.

(B92)

 


Neke vesti i zanimljivosti iz meseca: Avgust 2011

JOŠ VESTI...
ZANIMLJIVOSTI...

HTML Comment Box is loading comments...

 

 

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.

 

PROČITAJTE

Arhiva najvažnijih događanja sa fakulteta naših zemalja i novosti sa Balkana kao i zanimljivosti.
POGLEDAJ.

FORUM

Balkanex Forum posvećen je prvenstveno studentima i osmišljen je tako da teme i postovi foruma, kao i ostali sadržaj pomognu povezivanju budućih mladih menedžera i ekonomista sa prostora Ex-Yu. Download okačenih radova drugih studenata foruma, pronalaženje pravih informacija, olakšavanje studiranja na razne načine, globalne teme i druge postove možete naći na našem forumu.