balkanex logo
Baner

logoFakultet za trgovinu i bankarstvo (ALFA)
Palmira Toljatija 3, 11070 Novi Beograd

 

Alfa Univerzitet ranije Univerzitet ''Braća Karić'' je prvi privatni Univerzitet u nasoj zemlji. Osnovan je 1992. godine po Zakonu o univerzitetu Republike Srbije.  U okviru Alfa Univerziteta ranije Univerziteta "Braća Karić'' nalaze se:

 • Fakultet za trgovinu i bankarstvo "Janićije i Danica Karić";
 • Fakultet za menadment u sportu
 • Akademija umetnosti BK
 • Fakultet za ekonomiju i političke nauke
 • Fakultet za strane jezike
 • Fakultet informacionih tehnologija
 • Fakultet za menadment, Novi Sad
 • Fakultet za preduzetni menadment "Braća Karić"; Novi Sad


alfa univerzitetOsnovne akademske studije traju četiri godine i imaju 240 ESPB bodova. Ukupno angažovanje studenta sastoji se od aktivne nastave (predavanja, vežbe, praktikumi, seminari i dr.), samostalnog rada, kolokvijuma, ispita, izrade završnih radova, dobrovoljnog rada u lokalnoj zajednici i drugih vidova angažovanja.Prve dve godine studija zajedničke su za sve studijske programe. Nakon druge godine studija studenti se opredeljuju za jedan od studijskih programa.

 

 • OSNOVNE STUDIJE
 • TRGOVINA MASTER
 • EKONOMSKA DIPLOMATIJA MASTER

osnovne studije

 

master

 

master alfa univerzitet

 

.

UPIS 2011/12

Potrebna dokumenta za upis  (originali ili overene kopije)

UPIS NA I GODINU STUDIJA
 • Diploma o završenoj srednjoj školi
 • Svedočanstva iz srednje škole (sve četiri godine)
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • 2 fotografije
UPIS NA III GODINU STUDIJA
prelazak sa drugog fakulteta
 • Diploma o završenoj višoj školi
 • Uverenje o položenim ispitima
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • 2 fotografije
UPIS NA IV GODINU STUDIJA
 • Diploma o završenoj visokoj školi
 • Uverenje o diplomiranju *180 ESPB
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • 2 fotografije
UPIS NA MASTER STUDIJE
 • Diploma o završenim akademskim studijama 240ESPB
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • 3 fotografije

 

Novi TV spot za Fakultet za trgovinu i bankarstvo - Alfa Univerzitet. New TV commercial for Faculty for trade and banking - Alfa University Spot Braca Karic Univerzitet

 

Kontakt

Palmira Toljatija 3, 11070 Novi Beograd
Tel: 011 2609 855, 011 2609 754
Email: info@ftb.rs
Internet prezentacija: www.ftb.rs

mapa alfa

 

 

 

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex