balkanex logo
Baner

logo bbaBeogradska Bankarska Akademija
Zmaj Jovina 12, 11000 Beograd


Beogradska bankarska akademija - Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije predstavlja posebnu privatnu visokoškolsku ustanovu koja je utemeljena na iskustvu velikog broja univerzitetskih profesora, naučnika, eksperata i preduzetnika iz oblasti bankarstva, osiguranja i finansija. Koncepcija, organizacija i metodi rada Fakulteta u potpunosti opravdavaju naziv “School of excellence”, koji će zasigurno bankama, osiguravajućim i drugim finansijskim institucijama obezbeđivati stručnjake visokog stepena znanja i kompetencija.

Osnovne akademske studije za sticanje visokog obrazovanja traju tri godine - šest semestara.
Diplomske akademske studije traju dve godine - četiri semestara

 

  • OSNOVNE STUDIJE
  • INV BANK MASTER STUDIJE
  • FBPM MASTER STUDIJE

bba osnovne studije

 

master bba

 

bba master

 

.

U saradnji sa partnerom iz Italije, Scuola di Amministrazione Aziendale - SAA (The School of Management of the University of Tu­rin, Italy) - Beogradska bankarska akademija, Fakultet za bankarstvo, osiguranje i finansije, upisuje studente na program:
MASTER POSLOVNE ADMINISTRACIJE (MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION)
MBA (150 ESPB)

zgrada bbaNastavu na MBA izvode renomirani predavači sa Univerziteta u Torinu i drugih evropskih univerziteta, kao i domaći vrhunski profesori, koji su se usavršili na evropskim univerzitetima u okviru Tempus programa. Udžbenička literatura je na engleskom i srpskom jeziku. Način polaganja ispita je u potpunosti prilagođen standardima partnera iz EU. Student stiče diplomu – Master of Business Administration nakon ostvarenih 150 kredita, od kojih 120 moraju da čine krediti ostvareni (ili verifikovani) na master programu MMB, a 30 kredita se ostvaruju studiranjem u produženom letnjem semestru i izradom MBA rada.

 

Prijemni ispit

Prijemni ispit sastoji se iz dva dela: testa opšte informisanosti i intervjua/razgovora sa članom Komisije za upis. Test opšte informisanosti sadrži osnovna pitanja iz različitih oblasti (istorije, geografije, informatike, matematike, osnove engleskog jezika...). Cilj intervjua/razgovora jeste da se utvrdi stepen zainteresovanosti i motivisanosti kandidata za studiranje bankarstva, osiguranja i finansija, kao pretpostavka uspešnog studiranja na BBA.

Fakultet organizuje pripremnu nastavu za polaganje prijemnog ispita u dva ciklusapri čemu kandidat bira jedan od dva ponuđena ciklusa.

Prijemni ispit: 27. juna 2011. godine prema rasporedu koji će naknadno biti istaknut na oglasnoj tabli i sajtu Fakulteta.
Rangiranje kandidata utvrđuje se na osnovu:
a) uspeha iz srednje škole (maksimum 40 bodova),
b) rezultata testa opšte informisanosti (maksimum 30 bodova),
c) intervjua (maksimum 30 bodova).
Rang-lista biće objavljena na oglasnoj tabli i na sajtu Fakulteta 28. juna 2010. godine.

Vodić za studente!!!

Kontakt

Beogradska Bankarska Akademija
Zmaj Jovina 12, 11000 Beograd
+381 11 2621 730;
faks: +381 11 2631 926
office@bba.edu.rs
http://www.bba.edu.rs

 

 

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex