balkanex logo
Baner

Beogradska poslovna škola
zgrada bpsКраљице Марије 73 (27. Марта 149), 11000 Beograd


Inicijativu za osnivanje više ekonomsko-komercijalne škole pokrenulo je Društvo ekonomista Srbije, tadašnje privredne komore (Savezna spoljnotrgovinska komora, Savezna industrijska komora i Trgovinska komora SR Srbije) i banaka (Narodna banka, Jugoslovenska investiciona banka i Savez komunalnih banaka Srbije).

Uviđajući potrebe privrede u novim uslovima za kadrovima sa višom stručnom spremom, Skupština Srbije je u prvoj polovini 1956. godine donela Zakon o višim školama, a zatim i Odluku o osnivanju Više komercijalne škole u Beogradu. Škola je počela rad 1. novembra 1956. godine. Posle brojnih promena u godinama koje su dolazile 2002. godine, prerastajući iz dvogodišnjih u trogodišnje primenjenje studije, koje čine temelj poslovne edukacije danas, Viša poslovna škola menja naziv u Beogradska poslovna škola.

Završavajući trogodišnje studije na jednom od postojećih smerova, diplomirani studenti Beogradske poslovne škole stiču znanje koje im omogućava samostalan i stručan rad u oblasti za koju su se opredelili, na poslovima srednjeg i nižeg menadžmenta ili u samostalnoj preduzetničkoj aktivnosti na nivou malog i srednjeg biznisa.

bps ulaz

Akreditovani studijski programi (od 2007/2008. godine)
1.Poslovna informatika i Е- biznis (PIEB)
2.Menadžment (MEN)
3.Finansije, računovodstvo i bankarstvo (FRB)
4.Marketing i trgovina (MIT)
5.Porezi i carine (PIC)

  • PIEB
  • MEN
  • FRB
  • MIT
  • PIC

osnovne studije e-biznis

 

osnovne studije bps

 

bps osnovne studije

 

beogradska poslovna skola osnovne studije

 

visa poslovna osnovne studije

 

.

Beogradska poslovna škola 2002/03. godine, kao odgovor na narastajuće potrebe za stalnim profesionalnim obrazovanjem studenata koji nisu u mogućnosti da na klasičan način pohađaju studije, započinje svoj program studija na daljinu. Studenti ne moraju da menjaju svoj stil života; ne moraju da zapostavljaju svoje porodice, posao ili društvene obaveze; studiraju od kuće; uče u vreme kada im najviše odgovara; studijski materijal je dostupan 24 časa dnevno; ukupni troškovi studija su znatno niži. Kroz stalnu komunikaciju profesori ostvaruju neposredan i brižan odnos sa studentima i, u mnogim slučajevima, prilagođavaju program studentima kako bi ostvarili maksimaln rezultat.

 

U Srbiji je veliki broj visokoškolskih ustanova prepoznao značaj ECDL i uvrstio ga u svoje nastavne programe. Beogradska poslovna škola se izdvaja od ostalih pre svega temeljnošću. Oni poseduju spostveni Testing Centar sa 19 licenciranih ispitivača. Pripreme za polaganje modula se obavljaju na 200 računara a do sada je preko 600 polaznika pohađalo kurseve.

Po novom nastavnom programu predviđeno je da treća godina studija bude godina sticanja praktičnog iskustva. U tom smislu ostvarena je izuzetno plodna saradnja Škole sa privrednim organizacijama.

logoBeogradska poslovna škola realizuje ovaj Nastavni plan i program u saradnji sa nemačkom poslovnom školom «Berufsakademijom» iz Mosbaha kao pilot projekat od školske 2003/2004 godine. Studijski program je sačinjen kompletno po modelu ove nemačke poslovne škole. Nastavu obavljaju i naši i nemački profesori na srpskom, nemačkom i engleskom jeziku.

U aprilu mesecu 2005. godine, Beogradska poslovna škola postala je članica Asocijacije američkih državnih koledža (American Association of Community Colleges – www.aacc.nche.edu), Asocijacije koja obuhvata 95% akreditovanih koledža SAD-a sa 10,5 miliona studenata, sa rastućim brojem međunarodnih članica (Japan, Velika Britanija, Koreja, Portoriko).

U istom periodu Beogradska poslovna škola učlanila se u Američku kongresnu biblioteku (www.loc.gov), najstariju državnu kulturnu instituciju SAD-a i najveću biblioteke na svetu sa bibliotečkim fondom od 130 miliona stavki , koji obuhvata 29 miliona knjiga i drugih štampanih jedinica, 2,7 miliona zapisa, 12 miliona fotografija, 4,8 miliona mapa i 58 miliona mansukripta. Dogovorena je razmena udžbenika i stručne literature u elektronskoj formi.

Na trogodišnje poslovne studije može se upisati lice koje ima srednje obrazovanje. Na upis za studije, BPŠ raspisuje konkurs. Konkurs sadrži broj studenata određen za upis po odsecima za određene studije; uslove za upis; uslove i kriterijume za izbor kandidata; postupak sprovođenja konkursa, kao i rokove za prijavljivanje i polaganje prijemnog ispita. Pravo upisa na studije stiče kandidat koji je na osnovu kriterijuma iz konkursa rangiran u okviru broja studenata. Prijemni se polaže iz informatike i sociologije.

 

Kontakt

Kraljice Marije 73 (27. Marta 149)
11000 Beograd
Tel: 011-2401-888
Fax: 011-2424-06
info@bbs.edu.rs
http://www.bbs.edu.rs

mapa bps

 

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex