balkanex logo
Baner

Ekonomski fakultet u Beogradu ekonomski fakultet
Kamenička 6, 11000 Beograd

Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu je obrazovna i naučna ustanova sa tradicijom dužom od 70 godina. Osnovana je kao Visoka škola za ekonomiju i trgovinu još daleke 1937. godine kao prvi visokoškolski obrazovni centar u oblasti ekonomije u tadašnjoj Kraljevini Jugoslaviji.

Nastavni plan redovnih studija na Fakultetu obuhvata devet usmerenja i to:

Ekonomska analiza i politika (EAP)
Marketing (MAR)
Računovodstvo, revizija i finansijski menadžment (RRiF)
Trgovinski menandžment i marketing (TMM)
Finansije, bankarstvo i osiguranje(FBO)
Turizam i hotelijerstvo (TH)
Statistika, informatika i kvantitativne finansije (SIKF)
Menadžment (MN)
Međunarodna ekonomija i spoljna trgovina
(MEST)

 • EAP
 • MAR
 • RRiF
 • TMM
 • FBO
 • TH
 • SIKF
 • MN
 • MEST

predmeti ekonomske analize i politike

ekonomija marketing

 

racunovodstvo revizija finansije

 

predmeti ekonomski trgovinski menadzment

predmeti ekonomski finansije bankarstvo osiguranje

 

predmeti ekonomski turizam

predmeti ekonomski statistika informatika

predmeti ekonomski menadzment

predmeti ekonomski maedjunarodna ekonomija


 

.

Danas je Ekonomski fakultet najveća i najeminentnija naučno-obrazovna ustanova u zemlji na području ekonomskih nauka. Fakultet zapošljava oko 130 nastavnika i saradnika od čega 53 redovna profesora. Na Fakultetu je do sada diplomiralo oko 40000 studenata, oko 2170 je nastavilo poslediplomske studije i steklo naziv magistra nauka dok je oko 730 steklo titulu doktora nauka.

 

MASTER NA EKONOMSKOM FAKULTETU (pogledajte njihov zvanični sajt za Master studije)ekonomski studentiJedan od važnih angažmana Fakulteta je i organizovanje naučnih konferencija samostalno ili u saradnji sa Naučnim društvom ekonomista Jugoslavije (selektivnom naučnom organizacijom) kao i skupova i seminara sa preduzećima, bankama itd. Prilozi i referati sa ovih skupova i drugi naučni članci naših nastavnika i saradnika ali i autora izvan Fakulteta objavljuju se u časopisu 'Ekonomski anali', koji je kategorizovan u grupu časopisa od međunarodnog značaja.

Fakultet ima vrlo razvijenu saradnju sa većim brojem stranih univerziteta i instituta (SAD, Velika Britanija, Rusija, Francuska, Italija, Grčka itd.). Međunarodna saradnja Fakulteta se intezivira poslednjih godina i Fakultet ulazi u nove međunarodne projekte. Kao učesniku konzorcijuma sa još tri domaće i četiri evropske institucije Fakultetu je dodeljen, trenutno najveći u zemlji, međunarodni projekat "Policy and Legal Advice Centre" koji finansira Evropska agencija za obnovu (EAR), a neizostavnzgreada ekonomskog fakultetao je potrebno pomenuti i projekat "Employment support programme" u saradnji sa Ministry of labour, employment and social affairs (MOLESA).

Mnogi nastavnici i saradnici Fakulteta angažovani su od strane domaćih instituta, fakulteta, konsultantskih firmi i dr. doprinoseći njihovom ugledu i jačanju njihove stručne osnove u poslovima koje obavljaju. Takođe, jedan broj naših nastavnika individualno je angažovan na pojedinim međunarodnim projektima sto potvrđuje njihov lični naučni ugled i akademski značaj čitavog Fakulteta.

 

Sadržaj prijemnog ispita

Kandidati za upis na osnovne akademske studije Ekonomskog fakulteta u Beogradu školske 2010 /2011. godine polažu prijemni ispit koji se sastoji od dva testa, i to:

Test iz jednog od četiri predmeta:

 • istorija,
 • geografija,
 • sociologija, i
 • opšte obrazovanje i informisanost.

Sadržaj testa za predmete istorija, geografija i sociologija baziran je na precizno definisanom jednogodišnjem srednjoškolskom gradivu, dok test iz opšteg obrazovanja i informisanosti zasnovan na opštepoznatim činjenicama iz različitih oblasti nauke, tehnike i umetnosti (npr. filozofija, književnost, fizika, hemija, matematika, muzika, likovna umetnost, istorija, geografija, sociologija).
Na ovom testu kandidat može steći najviše 20 bodova.
Test iz jednog od četiri predmeta:

 • osnovi ekonomije
 • poslovna ekonomija
 • informatika i računarstvo i
 • matematika.

Sadržaj testa za sve predmete je baziran na precizno definisanom dvogodišnjem srednjoškolskom gradivu.
Na ovom testu kandidat može steći najviše 40 bodova.

Kontakt

Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Kamenička br. 6
sprat I, kabinet 149
tel/fax: 011/ 3021 085
mail: pr@ekof.bg.ac.rs
http://www.ekof.bg.ac.rs

ekonomski mapa

 

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex