balkanex logo
Baner

Faklutet za ekonomiju, finansije i administraciju FEFA
Vojvode Mišića 43, 11000 Beograd fefa studenti

FEFA je privatni fakultet AKREDITOVAN 18. avgusta 2008. od strane Komisije za akreditaciju i proveru kvaliteta Srbije kao instiucija sa četiri studijska programa i postala Prvi akreditovan fakultet u Srbiji u oblasti EKONOMIJE i u oblasti MENADŽMENTA kako među državnim tako i među privatnim fakultetima.

Fakultet je pri Univerzitetu Singidunum.

U okviru ove akreditacije FEFA je akreditovana za izvođenje sledećih studijskih programa:

 • EKONOMIJA NA OSNOVNIM STUDIJAMA
 • MENADŽMENT NA OSNOVNIM STUDIJAMA
 • EKONOMIJA NA MASTER STUDIJAMA
 • MENADŽMENT NA MASTER STUDIJAMA

fefa logoStudijski program Ekonomija omogućava budućim ekonomistima da se tokom svoje karijere kreću od različitih bankarskih poslova do rukovodećih položaja u privatnim i javnim preduzećima i finansijskim institucijama.
Pored toga, studenti imaju i mogućnost nastavka školovanja i uključivanja u drugi ciklus visokoškolskog obrazovanja (master studije iz ekonomije), čime se pripremaju za naučnoistraživačke poslove u istraživačko-akademskim institucijama.

Studijski program Menadžment studentima pruža široke mogućnosti za sticanje znanja i, posebno, veština koje su im neophodne za upravljanje modernim procesima u finansijskim institucijama, kompanijama i javnim institucijama.

 • EKONOMIJA OSN STUD
 • MEN OSN STUD
 • EKONOMIJA MASTER
 • MENADŽMENT MASTER

fefa osnovne studije

fefa osnovne studije men

 

master fefa

 

menadžment fefa master studije

.

 • Završeno srednje obrazovanje
 • Položeno upisno testiranje

Kandidati iz inostranstva mogu konkurisati nakon obavljene nostrifikacije diploma stečenih u inostranstvu. Nostrifikaciju vrši Ministarstvo prosvete Republike Srbije.

SISTEM SELEKCIJE KANDIDATA:
fefa beogradKandidati se rangiraju na osnovu ukupnog broja bodova dobijenih na osnovu:
 • Opšteg uspeha u srednjoj školi - 40% ukupnog skora
 • Uspeha na upisnom testiranju - 60% ukupnog skora

Studenti po završetku osnovnih akademskih studija dobijaju zvanje bachelor i 180 ESPB bodova, što im omogućava da se zaposle sa VII stepenom stručne spreme ili nastave studije na master studijama u zemlji i inostranstvu.

 

Kontakt

FEFA se nalazi na padinama ekskluzivne beogradske lokacije Senjak,
prekoputa Beogradskog sajma, na uglu sa Ruskom ulicom.
Na ovoj lokaciji staje izuzetno veliki broj linija GSP-a:
23, 37, 51, 52, 53, 55, 56, 56L, 58, 88, 89, 91, 92, 3A, 13A, E3, A4, A5
Vojvode Mišića 43, 11000 Beograd
info@fefa.edu.rs
http://www.fefa.edu.rs

 

 

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex