balkanex logo
Baner

Fakultet organizacionih nauka
Jove Ilića 154, 11000 Beograd
fon

U bivšoj Jugoslaviji, prve ideje za formalnim obrazovanjem u oblasti organizaconih nauka pojavile su se pre više od pedeset godina. Kao plod takvih inicijativa i evidentne potrebe za obrazovanjem stručnjaka koji će voditi preduzeća i biti nosioci razvoja i promena, 1969. godine je doneta odluka o osnivanju Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu. U januaru 1971. godine odlukom Saveta Univerziteta u Beogradu, Fakultet organizacionih nauka je postao članica Univerziteta.

Osnovne studije: Smerovi

Informacioni sistemi i tehnologije
Menadžment
Operacioni menadžment
Upravljanje kvalitetom

  • ISiT
  • MEN
  • OMen
  • UKv

fon isit


fon menadzmentfon operaciuoni menadzment


fon upravljanje kvalitetom

 


.

Na Fakultetu je trenutno 219 zaposlenih. U nastavi radi 145 zaposlenih, od kojih je više od polovine mlađe od 35 godina. Broj redovnih profesora je 28. fon zgrada
Od osnivanja je do sada diplomiralo oko 8.600 studenata. Prvi put u istoriji Fakulteta više od 400 studenata u jednoj školskoj godini diplomiralo je školske 2005/06, da bi u poslednje tri školske godine broj diplomiranih bio oko 600. Dakle, broj diplomiranih u jednoj školskoj godini je sada oko 80% od broja upisanih u prvu godinu.

U prethodnoj školskoj godini 77% studenata osnovnih akademskih studija ostvarilo je 48 ESPB kao potreban uslov za upis naredne godine „na teret budžeta“. Na FON-u je, u prethodnih 40 godina, odbranjeno 236 doktorskih disertacija, a od toga 95 u poslednjih 10 godina. Do sada je odbranjeno 549 magistarskih teza u 21 naučnoj oblasti. Prvi master rad je odbranjen 2007. godine, a do sada je 376 studenata završilo diplomske akademske studije.

Mito i Korupcija, FON 2010. Asistenti Fakulteta Organizacionih Nauka o temi korupcije u Srbiji i preduzećima. U videu je intervjuisan i poznati Ivan Ivanović.

POSTDIPLOMSKE STUDIJE NA FONU
MASTER STUDIJE
DOKTORSKE STUDIJE

 

Znanja stečena tokom studija naši studenti proveravaju i primenjuju kroz organizovanu praksu u više od 200 najuspešnijih domaćih kompanija, kao i kroz program međunarodne razmene studenata. Od školske 2008/09. naši studenti mogu nastavu iz određenog broja predmeta slušati na efon estiemngleskom jeziku, što ukazuje na to da je FON u potpunosti spreman za realizaciju programa studentske mobilnosti. Sa ponosom možemo da istaknemo da je diploma Fakulteta je priznata na svim meridijanima i naši diplomirani inženjeri bez nostrifikacije diplome nalaze posao u struci, a činjenica je da se stručnjaci koji završe Fakultet brzo zapošljavaju i da su njihova znanja u praksi visoko cenjena, uslovila je i ove godine veliko interesovanje za upis na ova dva studijska programa.
Studenti FON-a su aktivno uključeni u rad više od deset studentskih organizacija i ponosni smo na njihove pobede na brojnim međunarodnim takmičenjima u znanju i sportu (Microsoft Imagine Cup, Balkan Case Challenge, FUTUR, Case Study Show, Tournoi des 5 ballons, Beogradske internacionalne igre, Menadžerijada).

Prijemni ispit se polaže u dve varijante:
1. Matematika
2. Matematika i opšta informisanost


Kontakt

Jove Ilića 154, 11000 Beograd
Telefon centrale: 011 3950 800
Matični broj: 07004044
Žiro-račun: 840-1344666-69
PIB: 100383934
http://www.fon.rs/

fon lokacija

 

 

 

 

 

 

 


TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex