balkanex logo
Baner

Fakultetu za međunarodnu ekonomijulogo fme
Bulevar umetnosti 29Fakultet za međunarodnu ekonomiju je posvećen razvoju svakog studenta. Individualni i grupni rad, interaktivnost unastavi i posvećenost nastavnika studentima treba da doprinesu formiranju visoko stručnih kadrova, osposobljenih za izazove savremenog društva. Naša misija je da obrazujemo studente koji će na najbolji mogući način ostvariti svoje životne ciljeve i koji će doprineti razvoju našeg društva.

Na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju postoje tri nivoa studija:

1. Osnovne akademske studije, koje traju četiri godine
2. Master studije, koje traju jednu godinu
3. Doktorske studije, koje traju tri godine

Fakultet za međunarodnu ekonomiju upisuje studente na dva studijska programa četvorogodišnjih osnovnih akademskih studija: Geoekonomske i regionalne studije i Međunarodna ekonomija i finansije.

Posle dve godine zajedničkih studija na studijskom programu Geoekonomske i regionalne studije, studenti  se na trećoj godini opredeljuju za izučavanje jednog od tri modula: modul za evropske studije, modul Severne i Latinske Amerike i modul Rusije i Azije.

  • GEO I REG OS
  • MEF OS
  • GEO I REG MASTER
  • BANKARSTVO MASTER
  • DOKTOSKE

fme osnovne studije

 

osnovne studije fme

 

 

 

 

master fme

 

fme master studije

 

doktorske studije

 

 

.

Specifičnost studijskog programa Geoekonomske i regionalne studije sastoji se u makroekonomskom i multidisciplinarnom pristupu izučavanju regiona. Ovaj pristup podrazumeva da se, pored ekonomije, proučavaju geografske karakteristike, istorija, kultura i jezici odabranih regiona. Osim engleskog jezika koji je obavezan na sve četiri godine studija, izučavaju se i sledeći jezici: francuski, nemački, italijanski, španski, ruski, arapski i japanski.


Na studijskom programu Međunarodna ekonomija i finansije stiču se sveobuhvatna analitička znanja iz teorije i prakse savremene međunarodne ekonomije. Cilj programa je da kreira različite kompetencije studenata kroz pružanje teorijskih, stručnih i praktičnih znanja u oblasti međunarodne trgovine, međunarodnih finansija, bankarstva, finansijskog menadžmenta, ekonometrije, poslovnih finansija, robnih i finansijskih tržišta, sa ciljem jasnog razumevanja i sagledavanja globalnih tokova i faktora proizvodnje.

 

USLOVI UPISA

Pravo upisa na prvu godinu studija imaju svi kandidati sa prethodno završenom srednjom školom (četvrti stepen stručnosti). Na fakultet se mogu upisati i strani studenti koji su prethodno nostrifikovali diplomu o završenoj srednjoj školi.

Svi kandidati koji se upisuju na prvu godinu osnovnih akademskih studija polažu prijemni ispit.
Na prijemnom ispitu polažu se dva, od mogućih sedam ponuđenih predmeta:

1. Osnovni ekonomije
2. Sociologija
3. Geografija
4. Istorija
5. Engleski jezik
6. Matematika
7. Informatika

Potrebni poeni za upis
Maksimalan ukupan broj poena koje kandidat može da osvoji je 100.
Maksimalan broj poena koje kandidat nosi iz srednje škole je 40.
Maksimalan broj poena koje kandidat može da osvoji na prijemnom ispitu je 60.
Minimalan ukupan broj poena koje kandidat mora da ostvari za upis je 60 poena.

 

Studije traju četiri godine, a po njihovom završetku studenti prema Zakonu o visokom obrazovanju stiču stručni naziv diplomirani ekonomista. Fakultet pruža mogućnost nastavka studija na master programima u zemlji i inostranstvu.

 

Kontakt
Bulevar umetnosti 29, 11000 Beograd
telefon:  011/214-54-64
info-fme@megatrend.edu.rs
http://www.fme.edu.rs


 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex