balkanex logo
Baner

megatrend logoVisoka poslovna škola Megatrend
Bulevar umetnosti 29


Visoka poslovna škola „Megatrend“ – strukovne studije nastala je transformacijom Poslovne škole „Megatrend“ – prvoosnovane obrazovne ustanove u sistemu institucija Megatrend univerziteta i polazišta nastanka i razvoja svih ostalih obrazovnih institucija Megatrend univerziteta.

U Visokoj poslovnoj školi „Megatrend“ – strukovne studije se izvodi studijski program poslovne strukovne studije osnovnih strukovnih studija, klasično i na daljinu, u trajanju od 3 godine i 180 ESPB. Diplomirani studenti stiču naziv strukovni ekonomista, a diploma Visoke poslovne škole „Megatrend“ – strukovne studije priznata je u zemlji i inostranstvu.zgrada

U Visokoj poslovnoj školi „Megatrend“ – strukovne studije formiraju se stručnjaci u oblasti dva smera: smera Menadžment i smera Finansije ibankarstvo, koji su sposobni da primene stečena znanja i veštine u domaćoj i međunarodnoj praksi, da ih prenesu na druge i podstaknu razvoj ekonomske struke i stručnog podmlatka, da razvijaju sopstvenu karijeru obrazujući se uz rad, ili nastave školovanje na studijama drugog stepena.

 

  • OSNOVNE STUDIJE

vps osnovne studije

.

Ostali fakulteti na univerzitetu koji nisu ekonosmog usmerenja i nema ih na našem portalu:
Fakultet za kulturu i medije
Fakultet za umetnost i dizajn

Fakultet za kompjuterske nauke
Fakultet za državnu upravu i administraciju

 

USLOVI UPISA

studenti megatrendPravo upisa u prvu godinu studija imaju svi kandidati sa prethodno završenom srednjom školom (treći ili četvrti stepen stručnosti). Na Školu se mogu upisati i strani studenti koji su prethodno nostrifikovali diplomu o završenoj srednjoj školi.
Svi kandidati koji se upisuju u prvu godinu osnovnih strukovnih studija polažu prijemni ispit.

Na prijemnom ispitu polažu se dva, od moguća četiri ponuđena predmeta:

1. Sociologija
2. Matematika
3. Ekonomika poslovanja
4. Informatika

 

Za sva pitanja u vezi sa upisom i studiranjem na Visokoj poslovnoj školi "Megatrend" pozovite info centar telefonom na broj 011/214-54-64.

Informator 2010

 

 

Kontakt
Bulevar umetnosti 29, 11000 Beograd
011/2092-138
spekec@megatrend.edu.rs
http://www.megatrend.edu.rs/vpsm

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex