balkanex logo
Baner

Univerzitet Metropoilitan
Fakultet za Menadžment
sajam metropolitan
Tadeuša Košćuška 63, 11000 Beograd

U ovom trenutku u okviru Univerziteta Metropolitan postoje 4 fakulteta :

Fakultet informacionih tehnologija - FIT
Fakultet za menadžment
Fakultet digitalnih umetnosti
Fakultet za sport i turizam - TIMS

Cilj Univerziteta Metropolitan je da postane, ne samo, univerzitet regionalnog značaja, nego i univerzitet svetskih razmera.

Fakultet za menadžment, Univerziteta Metropolitan obuhvata:

Osnovne akademske studije:
- MENADŽMENT sa usmerenjima:
· Marketing menadžment
· Menadžment IT sistema
· Menadžment u sportu

- OPERACIONI MENADŽMENT

Diplomske akademske studije MARKETING MENADŽMENT
Doktorske akademske studije MARKETING MENADŽMENT

Studijski programi Osnovnih akademskih studija na Fakultetu za menadžment su trogodišnji akademski programi, u obimu od 180 ESPB, namenjeni obrazovanju i osposobljavanju studenata za stručni rad u oblasti menadžmenta.

Studenti koji se upisuju na studijski program MENADŽMENT, od početka studija se opredeljuju za usmerenje.

Za upis na studije mogu konkurisati lica sa završenom četvorogodišnjom srednjom školom. Studije su organizovane prema Bolonjskim principima, sa jednosemestralnim predmetima, modularizovanim i reorganizovanim programima, uzimanjem u obzir ukupnog opterećenja studenata u toku školske godine i 40-to časovne radne nedelje, izraženim kroz ESPB.

ucionica metropolitanSvaka studijska godina organizovana je u dva semestra sa po 15 nedelja aktivne nastave, a svi predmeti su jednosemestralni. Obim svakog predmeta je iskazan brojem ESPB, a obim studija zbirom ESPB. Svaka godina studija nosi 60 ESPB, što odgovara prosečnom ukupnom angažovanju studenata u obimu od 40 časova nedeljno tokom školske godine. Kurikulum se sastoji iz obaveznih predmeta i izbornih predmeta koji se nalaze u 3 izborna bloka.


Oblik izvođenja nastave su: predavanja, grupne vežbe, individualne vežbe, konsultacije i praktična nastava u okviru stručne prakse koja obuhvata 40 radnih dana. Oblik rada koji primenjuje nastavnik u izvođenju nastave može biti: individualni, grupni i samostalni. Metod rada koji koristi nastavnik pri izvođenju pojedinih oblika nastave može biti: interaktivni (dijaloški), monološki, metod demonstracija.

Ovde će biti istaknuti predmeti u relaciji sa sadržajem našeg sajta, znači predmeti vezani za menadžment i ekonomiju kao i svaki drugi vid poslovanja. O informacionim smerovima i ostalim možete pogledati na njihovom sajtu preko linka u odeljku kontakt (dole).

 • MARKETING MEN.
 • MEN. IT
 • MEN. U SPORTU
 • OPERACIONI MEN.
 • MEN U TURIZMU

.

Iz ovih oblasti Univerzitet Metropolitan organizuje i master i doktrorske studije. U sledećoj tabeli biće Vam prikazani predmeti ovih Master smerova i doktorskih studija iz Marketinga:

 • MASTER IZ MARKETINGA
 • MASTER U TURIZMU
 • MASTER ERP
 • DOKTORSKE

metropolitan master marketing

metropolitan master turizam

metropolitan master erp

metropolitan doktorske studije

 

.

Zvanja koja studenti stiču nakon završenih Osnovnih akademskih studija na Fakultetu za menadžment, razlikuju se u odnosu na studijski program i usmerenja:

Marketing menadžment - Menadžer - Marketing menadžment
Menadžment IT sistema - Menadžer - Menadžment IT sistema
Menadžment u sportu - Menadžer - Menadžment u sportu
Operacioni menadžment - Inženjer menadžmenta - Operacioni menadžment

Zvanje koja studenti stiču nakon završenih Diplomskih akademskih studija MARKETING MENADŽMENT, na Fakultetu za menadžment je Diplomirani menadžer - Marketing menadžment.

Zvanje koja studenti stiču nakon završenih Doktorskih akademskih studija MARKETING MENADŽMENT, na Fakultetu za menadžment je Doktor nauka - Menadžment i biznis.

Prijemni ispitlogo metropolitan

 Svi kandidati koji žele da polažu prijemni ispit treba da potvrde svoj dolazak na prijemni ispit elektronskom poštom na adresu info@metropolitan.edu.rs.

Na ispit je potrebno poneti:
Ličnu kartu
Dokaz o uplati administrativnih troškova polaganja ispita u iznosu od 3.000 din.
(Uplata na račun 105-515037-31, u korist Fakulteta informacionih tehnologija, Tadeuša Košćuška 63, Beograd, svrha uplate "Prijemni ispit").

Informacione tehnologije

Prijemni ispit sastoji se iz:

 • Prijemnog ispita iz matematike (10 zadataka, 120 minuta)
 • Razgovora sa kandidatom.

Menadžment IT sistema, Operacioni menadžment, Marketing menadžment, Menadžment u sportu

Prijemni ispit sastoji se iz:

 • Pisanja eseja na zadatu temu  (do dve A4 stranice, 60 minuta)
 • Razgovora sa kandidatom.

Grafički dizajn (štampani i interaktivni mediji) prijemni ispit sastoji se iz:

 • Crtanja ugljenom na papiru (format 70 x 100 cm, 240 minuta)
 • Razgovora sa kandidatom


Školarine: u evrima

 

INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

a) Softversko inženjerstvo
b) Informacioni sistemi
c) Razvoj softvera za računarske igre
3.000

......Internet studije
2.000

 

MENADŽMENT

a) Menadžment IT sistema
b) Marketing menadžment
c) Menadžment u sportu1.750

1.750

 

OPERACIONI MENADŽMENT


1.750

1.750

 

GRAFIČKI DIZAJN
a) Dizajn štampanih medija2.900

2.500

GRAFIČKI DIZAJN
b) Dizajn interaktivnih medija3.500

2.500

 

Metropolitan e-Learning sistemsajam metropolitan

Fakultet informacionih tehnologija, osnivač Univerziteta Metropolitan, prvi je u zemlji 2005. godine, dobio dozvolu za rad Ministarstva prosvete koja uključuje i izvođenje nastave na daljinu - preko Interneta, i to zahvaljujući najsavremenijim tehnologijama koje primenuje. U ovom kratkom periodu, posebno u saradnji sa našim predavačima sa „New York Institute of Technologies" na IT programu, uspeli smo da ostvarimo i jedinstven program naprednih akademskih i profesionalnih studija.

reklama metropolitanPrateći potrebe tržišta u prvim godinama svog postojanja, pored Informacionih tehnologija, FIT je razvio još šest različitih studijskih programa iz oblasti menadžmenta i dizajna. Nastava na novim studijskim programima je takođe, pored tradicionalne nastave, u potpunosti, podržana i nastavom preko interneta.

Trenutno na Univerzitetu Metropolitan studira preko 500 studenata na nastavi preko Interneta, iz svih krajeva sveta: Grčke, Austrije, Španije, Nemačke, Sjedinjenih američkih država, Meksika, Ujedinjenih arapskih emirata. Prema odredbama Zakona o visokom obrazovanju, diploma stečena preko Interneta izjednačena je sa diplomom stečenom na tradicionalnoj nastavi, i u pogledu stečenog znanja i u pogledu zvanja.

U ovom videu možete pogledati deo, isečak iz emisije ‚‚Kursor", koji objašnjava i navodi razlike koje ima internet studiranje Univerziteta Metropolitan i klasičan način studiranja. Intervjuisani su studenti koji su prešli na ovaj vid studija iz mnogih razloga.

 

Kontakt

Univerzitet Metropolitan
Tadeuša Košćuška 63
11000 Beograd
Tel: +381 (11) 203 08 85
+381 (69) 203 08 85
email: info@metropolitan.edu.rs
Faks: +381 (11) 203 06 28

http://www.metropolitan.edu.rs

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex