balkanex logo
Baner

singidunumFakultet za menadžment Singidunum
Bulevar Zorana Đinđića 44, 11070 Novi Beograd

Programi su usklađeni sa principima Bolonjske deklaracije uvođenjem evropskog sistema prenošenja bodova ECTS (European Credit Transfer System), savremenog načina organizovanja nastave i sistema evaluacije rada predavača. Koristeći iskustva najpoznatijih univerzitetskih insititucija u zemlji i inostranstvu svi predmeti, osim stranih jezika, organizovani su kao jednosemestralni.

U okviru studijskog programa inženjerski menadžment studenti imaju mogućnost da biraju izborne opcije (module) usmerene na:

1.Upravljanje kvalitetom
2.Industrijski dizajn
3.Menadžment energetike i
4.Menadžment ljudskih resursa 

Osnovne studije traju četiri godine (240 ESPB)

 

  • OSNOVNE STUDIJE
  • MASTER STUDIJE
  • DOKTORSKE STUDIJE

osnovne studije

 

master singidunum

 

doktorske studije

.

Izborna opcija (modul-usmerenje) Upravljanje kvalitetom obuhvata sledeće predmete: Standardizacija i metrologija, Akreditacija i ocenjivanje usaglašenosti, Projektovanje menadžment sistema kvaliteta, Projektovanje i menadžment sistema životne i radne sredine i Projektovanje menadžment sistema bezbednosti informacija.

Izborna opcija (modul-usmerenje) Industrijski dizajn se izučava kroz sledeće predmete: Internet tehnologije, Dizajn proizvoda, Dizajn pakovanja, Kompjuterski integrisana proizvodnja-CIM i Tehnička dijagnostika i tehnologija održavanja. Menadžment energetike, kao izborna opcija, obuhvata sledeće predmete: Standardizacija i metrologija, Osnove energetike, Projektovanje i menadžment sistema životne i radne sredine, Obnovljivi izvori energetike i Tržišta enegetike. Izborna opcija Menadžment ljudskih resursa sadrži predmete: Osnove menadžmenta ljuskih resursa, Organizaciono ponašanje, Razvoj karijere i poslovne veštine, Menadžment znanja i Poslovno liderstvo.    

Dragi naši studenti, poštovane buduće kolege,
Dobro došli na Fakultet za menadžment, studijski program inženjerski menadžment.

 

logoŠkolarina na fakultetima integrisanog Univerziteta Singidunum iznosi od 1200 do 1800 evra (u dinarskoj protivvrednosti) u koliko se plaća na rate, u zavisnosti od fakulteta i/ili smera za koji se student opredeli. Postoje posebne pogodnosti plaćanja školarine – plaćanje u više mesečnih rata, mogućnost korišćenja studentskih kredita u saradnji sa Vojvođanskom bankom, Hypo Alpe Adria bankom sa rokovima otplate od 18 meseci do 5 godina (za plaćanje školarine i nabavku personalnih računara).

Upis

Prijava i polaganje ispita - uputstvo

 

Prijemni

Detaljna procedura:
-Nakon uspešno završene procedure PRIJAVE kandidat dobija na e-mail “Teze za intervju”.
-Prijemni intervju se obavlja u formi razgovora na teme date u “Tezama za intervju”.
-Na dan polaganja prijemnog, kandidat treba da dođe u Studentsku službu najkasnije sat vremena pre zakazanog termina.
-U Studentskoj službi kandidat preuzima štampani primerak “Teza za intervju” (isti koji je dobio u e-mailu nakon PRIJAVE).
-Kandidat pre usmenog razgovora u “Tezama za intervju” iznosi svoje stavove, nakon čega vodi razgovor sa profesorima o njima, kao i o drugim stvarima iz oblasti njegovog interesovanja.

 

Kontakt
Bulevar Zorana Đinđića 44,
11070 Novi Beograd, Srbija
dm@singidunum.ac.rs
www.dm.singidunum.ac.rs

Fakultet za menadžment se nalazi u najlepšem
delu Novog Beograda u Blizini Arene, iza banke
Societe General – bela spratna zgrada sa plavim
stubovima. U prizemlju zgrade nalazi se Pošta i
prodavnica Lilly.
 

 

 

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex