balkanex logo
Baner

logoPoslovni fakultet u Beogradu Singidunum
Danijelova 32, 11010 Beograd


Poslovni fakultet u Beogradu predstavlja prvenac integrisanog Univerziteta Singidunum. Nastavlja tradicije Fakulteta za finansijski menadžment i osiguranje (FFMO) koji je osnovan 1999. U skladu sa savremenom organizacijom američkih i evropskih Univerziteta fakultet u 2010. godini dobija ime Poslovni fakultet - Departman za poslovnu ekonomiju (DPE).
Poslovni fakultet u Beogradu ima akreditovana dva studijska programa:

    Studijski program Poslovne ekonomije sa sledećim izbornim opcijama: 
  1. Finansijski i Bankarski menadžment
  2. Računovodstvo i revizija, Osiguranje
  3. Poslovna informatika
  4. Brendiranje i dizajn

    Studijski program Marketing i trgovina (dobio akreditaciju u aprilu 2010. godine).


Nastavni plan osnovnih akademskih studija u četvorogodišnjem trajanju (240 ECTS) na fakultetu rađen je po ugledu na poznate poslovne škole i fakultete u razvijenijim univerzitetskim centrima Evrope i Amerike, pri čemu su korišćena i dosadašnja pozitivna iskustva iz naše zemlje.

singi ucionicaStudenti upisani na studijski program Poslovne ekonomije, a prema Zakonu o visokom obrazovanju („Službeni glasnik“, br. 76/05,100/07, 97/08 i 44/10) dobijaju diplomu  o stečenom visokom obrazovanju i stručnom nazivu –  diplomirani ekonomista – menadžer u oblasti finansija i bankarstva (ili računovodstva i revizije ili osiguranja i sl.).

Diplomiranjem se stiče 240 ECTS bodova, stiču se sva prava u skladu sa Zakonima Republike Srbije i mogućnost da se nastave poslediplomske master studije, a zatim doktorske studije, kako na Univerzitetu Singidunum tako i na svim akreditovanim akademskim ustanovama u Republici Srbiji.

Studenti upisani na novoakreditovani studijski program Marketinga i trgovine, a prema Zakonu o visokom obrazovanju („Službeni glasnik“, br. 76/05,100/07, 97/08 i 44/10) dobijaju diplomu  o stečenom visokom obrazovanju i stručnom nazivu –  diplomirani ekonomista iz oblasti marketinga i trgovine.

Diplomiranjem se stiče 240 ECTS bodova, stiču se sva prava u skladu sa Zakonima Republike Srbije i mogućnost da se nastave poslediplomske master studije, a zatim doktorske studije, kako na Univerzitetu Singidunum tako i na svim akreditovanim akademskim ustanovama u Republici Srbiji.

Školarina na fakultetima integrisanog Univerziteta Singidunum iznosi od 1200 do 1800 evra (u dinarskoj protivvrednosti) u koliko se plaća na rate, u zavisnosti od fakulteta i/ili smera za koji se student opredeli. Postoje posebne pogodnosti plaćanja školarine – plaćanje u više mesečnih rata, mogućnost korišćenja studentskih kredita u saradnji sa Vojvođanskom bankom, Hypo Alpe Adria bankom sa rokovima otplate od 18 meseci do 5 godina (za plaćanje školarine i nabavku personalnih računara).

Univerzitet obezbeđuje nagrade za najbolje studente i u posebnim slučajevima smanjuje cenu školarine.


Nagrade


Univerzitet Singidunum nagrađuje svoje najbolje studente. U zavisnosti od fakulteta na kojem studiraju, studenti sa najvišim prosekom mogu biti oslobođeni plaćanja školarine za tu školsku godinu ili im se školarina snižava do 50%.Kontakt

Danijelova 32
11010 Beograd
Telefon: 011/3094 094
Fax: 011/2462 826
Radno vreme: 8 – 18 h
Website: www.dpe.singidunum.ac.rs,
e-mail: dpe@singidunum.ac.rs

TEST

Testirajte svoje znanje iz oblasti ekonomije i menadžmenta, takmičite se sa kolegama iz regije.

test startPogledajte našu RANG LISTU.
Web Pretraži Balkanex